.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceDeň narcisov

Rakovina je všeobecný laický pojem používaný pre rozsiahlu skupinu nádorových ochorení. Jej vznik je spojený so zmenou v bunkách a túto zmenu môžu vyvolať vonkajšie činitele i dedičné genetické faktory. V dnešnej dobe je známych viac ako 100 druhov rakoviny.

Liga proti rakovine je občianske združenie, ktorého primárnym cieľom je pomáhať onkologickým pacientom, ich rodinám i blízkym. Liga proti rakovine od svojho vzniku prostredníctvom vlastných projektov skvalitňuje a zlepšuje život onkologických pacientov počas liečby a pomáha im jednoduchšie sa zaradiť do bežného života po jej ukončení. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti.

Jednou z aktivít Ligy proti rakovine je verejná zbierka Deň narcisov, ktorý sa uskutočnil  13. apríla 2018. Bol to konkrétne jej 22. ročník.  Práve v tento deň sme mali možnosť pripnúť si na odev kvietok narcisu a vyjadriť tak podporu a spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí bojujú s onkologickým ochorením. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničiek dobrovoľníkov v uliciach miest a obcí Slovenska sú podporené projekty a aktivity, ktoré sa realizujú na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na Slovensku.

Naši žiaci spolu s ostatnými dobrovoľníkmi na celom Slovensku zmenili piatok trinásteho na lepší deň – Deň narcisov. Tento rok sa žiakom 1.H triedy  podarilo vyzbierať 924,72 eur.  Ďakujeme. 

Mgr. Denisa Tóthová

 

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o