.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceSúťaž Mladý Europan

Trinásty ročník súťaže Mladý Európan sa konal 19. apríla 2018 v Komárne. Aj tento rok sme zostavili trojčlenné mužstvo, ktoré našu školu reprezentovalo. Boli to žiačky III. H – Klaudia Kovácsová a Viktória Haluzová a žiak IV.H – Adam Daru.

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou boli všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Prioritami tento rok sú: Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018, 10 priorít Európskej komisie, Investičný plán pre Európu a voľby do Európskeho parlamentu. Taktiež krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2018, konkrétne Bulharsko a Rakúsko. Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže bolo vypracovanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Bulharsku, alebo o Rakúsku,  ktoré bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2018. Táto novinka v štatúte má prispieť k prehĺbeniu vedomostí o predsedajúcich krajinách v danom roku.

Prvé kolo regionálnych súťaží pozostávalo z vedomostného testu o Európskej únii. Druhé kolo bolo jazykovou súťažou v správnom vyplnení jazykovej krížovky a určenia jej tajničky. V  treťom kole to boli  vedomostné otázky doplnené obrázkami.

Aj napriek tomu, že naši zástupcovia nepostúpili, chcela by som sa in poďakovať za prípravu a reprezentáciu našej školy.

                                                            Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o