.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceObchodovanie s ľuďmi či novodobé otroctvo...

To sú pojmy, ktoré sa používajú v súvislosti s jedným z najneľudskejších konaní na svete, kde tovarom sa stávajú práve ľudia. Žiaľ, tieto pojmy ešte nepatria do histórie. Naopak, sú veľmi aktuálne aj dnes, aj keď v inej, pozmenenej podobe.

Definícia obchodovania s ľuďmi vychádza z Palermského protokolu (Protokol o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi, doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu.) Za Slovenskú republiku bol podpísaný v roku 2000 v Palerme.

Obchodovanie s ľuďmi predstavuje závažný fenomén, ktorý zasahuje krajiny po celom svete. Boj proti tomuto fenoménu je neľahký aj vzhľadom na to, že sa neustále objavujú nové spôsoby jeho páchania. Podobne ako mnohé iné nelegálne činnosti, aj obchodovanie s ľuďmi organizujú najmä rozsiahle, hierarchicky štruktúrované zločinecké skupiny.

V roku 2017 bolo v SR celkovo identifikovaných spolu 88 obetí, z toho 30 mužov a 58 žien, čo predstavuje takmer dvakrát viac identifikovaných obetí ako v r. 2016, kedy bolo v SR identifikovaných spolu 45 obetí. Ide o obete, ktoré štatisticky eviduje Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru a Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky uzatvorilo dohodu so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. o zriadení Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi  -  0800 800 818, ktorá je primárne určená na:

•    poskytnutie preventívnych informácií pred vycestovaním do zahraničia,
•    nadviazanie prvého kontaktu s potenciálnou obeťou obchodovania s ľuďmi,
•    na sprostredkovanie relevantnej pomoci.

Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi zaznamenala v časovom období od 1.1.2017 do 31.12.2017 spolu celkovo 752 volaní. Z celkového počtu hovorov bolo prijatých celkom 402 hovorov, 110 hovorov bolo hluchých, omylom bola linka kontaktovaná v 19 prípadoch a zneužitie linky najčastejšie pod vplyvom alkoholu sa vyskytlo v 2 prípadoch.

Tieto dôležité informácie našim žiakom poskytol preventista MsP v Leviciach Bc. Miloš Adámik 17. mája 2018. Prostredníctvom troch reálnych príbehov im ukázal, ako môže vysnívaná práca v zahraničí skončiť.

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o