.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceKráľove Šahy

Slnce jasné svieti na šíre krajiny,

máj zafarbil lúky, rozosial kvetiny,

dal hlas dolám, sadu, háju zelenému,

hora sa ozýva brehu lipovému.

(Janko Kráľ: Šahy)

Dňa 11. mája 2018 sa zúčastnil Dárius Škadra, žiak II. KL triedy, celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy Kráľove Šahy. Organizátorom súťaže je Základná škola Janka Kráľa v Šahách, spoluorganizátormi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Matica slovenská. Cieľom súťaže je udržiavanie lásky a úcty slovenskej kultúre a literatúre, spoznávanie tvorby štúrovských básnikov, najmä Janka Kráľa, ale aj upevňovanie vzťahu mladej generácie ku klasickej slovenskej poézii, próze a k literárnej histórii.  

Dárius súťažil v kategórii B, do ktorej boli zaradení študenti stredných škôl. Baladu Janka Kráľa POVESŤ zarecitoval bravúrne. Dárius sa umiestnil na krásnom 1. mieste v kategórii žiakov stredných škôl. Ďakujeme mu za vzornú reprezentáciu našej školy. 

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o