.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceRozlúčka s maturantmi

Dňa 18. mája 2018 sa v priestoroch školskej reštaurácie ozývali tóny piesne na rozlúčku. S vedením školy, s triednymi profesormi, s vyučujúcimi a s mladšími spolužiakmi sa lúčili tí, ktorí, zatvárajú jednu kapitolu svojho života, aby mohli otvoriť ďalšiu, ktorou vstúpia do sveta dospelých – naši maturanti.

So všetkým, čo sprevádzalo študentský život, sa lúčili žiačky 4. KL (kozmetik, obchod a podnikanie), žiaci 5.H (hotelová akadémia) a žiaci nadstavbového štúdia 2.N (spoločné stravovanie, podnikanie v remeslách a službách).Slávnostnou chvíľou nás sprevádzali Adriana Piatriková a Denis Kökény, báseň na rozlúčku zarecitovala Lenka Tarišková. Maturantom sa prihovorila riaditeľka školy Mgr. Zuzana Nemčoková, ktorá vyzdvihla a ocenila tých najšikovnejších. Odmenu za výborné výsledky a reprezentáciu školy počas piatich rokov štúdia dostali žiačky 5. H triedy Júlia Budzáková a Adriana Piatriková. V mene všetkých maturantov sa prihovorila pedagógom a mladším spolužiakom Alexia Kaňáková a za mladších spolužiakov sa s maturantmi rozlúčila Vanessa Udvardyová Krátkym kultúrnym programom prispeli k atmosfére slávnostnej rozlúčky Dávid Ličko, Daniela Šebová a Alžbeta Plevová. Pár milých slov povedali na rozlúčku svojim žiakom aj triedne učiteľky.  

Koordinátorka maturitných skúšok Ing. Zuzana Hrušovská, PhD  oboznámila študentov s organizačným zabezpečením ústnej formy maturitnej skúšky. Organizačne zabezpečili rozlúčku Mgr. Jana Hríbiková a Mgr. Anetta Foltánová.

O technické zabezpečenie sa postaral Ing. Miloslav Lacko, fotografie zhotovil technik Ľudovít Göbölös. Všetkým maturantom prajeme šťastnú ruku pri maturitnom stole a veľa krásnych chvíľ v ďalšom živote. 

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o