.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceExkurzia v hypermarkete Tesco Levice

Obchod je každodennou súčasťou všetkých ľudí. Študijný odbor obchod a podnikanie má v rámci študijného programu  vyučovací predmet technika obchodu.

V tomto predmete nadobudnú žiaci poznatky o predajni, jej činnosti, o priestoroch, zariadení predajne, o základných operáciách, ktoré prebiehajú v predajni. „Je lepšie jedenkrát vidieť ako stokrát počuť“. A preto žiaci III. KL triedy, študijný odbor obchod a podnikanie, na záver školského roka  zavítali do hypermarketu Tesco v Leviciach, aby si nadobudnuté vedomosti overili v praxi. Mali možnosť vidieť rozdelenie tovaru a činnosť obchodu na predajnej ploche, ale ochotní pracovníci im umožnili nazrieť aj do priestorov, kde má zákazník bežne vstup zakázaný.  Spoznali skladovanie jednotlivých druhov tovaru, ako sa realizuje objednávanie, príjem, či prebierka tovaru v praxi. Exkurzia v hypermarkete Tesco bola pre nich zážitkom, ktorý určite upevní ich vedomosti získané v tomto vyučovacom predmete počas celého školského roka. Užitočné informácie budú môcť  využiť pri maturitnej skúške, prípadne v ďalšom živote ako zamestnanci obchodu.

Ing. Antonia Senešiová

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o