.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceSúťaž „Šikovný účtovník“

Žiaci študijného odboru obchod a podnikanie a hotelová akadémia majú v rámci svojho študijného programu vyučovací predmet ekonomické cvičenia, v ktorom si osvojujú účtovanie podvojného účtovníctva v účtovnom programe Omega.

Preto sa každoročne na záver školského roka koná súťaž „Šikovný účtovník“, kde si „zmerajú sily“ najlepší žiaci  týchto študijných odborov. Počas súťaže je ich úlohou zaúčtovať súvislý príklad, tzn. založiť účtovnú jednotku, zadať do programu základné údaje o podniku a zaúčtovať účtovné prípady, ktoré vyplývajú z podnikateľskej činnosti tohto podniku. Kritériom hodnotenia je nielen správnosť, ale aj rýchlosť zvládnutia úloh. Úspešní riešitelia boli odmenení vecnou cenou v podobe USB kľúča, ale aj certifikátom Omega. Najvyššiu hodnotu však majú získané vedomosti, ktoré im umožnia ich lepšie uplatnenie po maturite v praxi, prípadne ich ďalší rozvoj v štúdiu na vysokej škole.

Ing. Antonia Senešiová

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o