.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePrednáška o živnostenskom podnikaní

Dňa 22. 11. 2018 sa uskutočnila prednáška o živnostenskom podnikaní. Prednášajúcim bol vedúci odboru živnostenského podnikania Okresného úradu v Leviciach JUDr. Ján Janáč. Žiakov oboznámil so zákonom o živnostenskom podnikaní a novinkami súvisiacimi so živnostenským podnikaním. Zaujímavá bola tiež prezentácia o elektronickom zriaďovaní živnosti a elektronickej komunikácii so živnostenským úradom.

Čítať ďalej...

Imatrikulácia 2018

Dňa 16. novembra sa v živote našich najmladších žiakov odohrala dôležitá udalosť - Imatrikulácia. Školská telocvičňa sa na pár hodín stala ich útočiskom. Ambasádormi slávnostného uvedenia prvákov do života školy boli kráľ Matúš Svitok s kráľovnou Jessicou Kalitovou zo IV.H triedy.

Čítať ďalej...

Hodina deťom

Hodina deťom je projektom Nadácie pre deti Slovenska, ktorá je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom. Každý rok prepája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť.

Čítať ďalej...

Poznaj svoju vlasť

Dňa 26. októbra 2018 organizoval Dom Matice slovenskej v Leviciach 19. ročník vedomostného kvízu pre stredné školy Poznaj svoju vlasť. Kvíz mal tri kolá - slovenská literatúra, slovenská história a slovenská príroda a študenti siedmich škôl na ne odpovedali prostredníctvom testových otázok.  Našu školu reprezentovali žiaci hotelovej akadémie – Matúš Svitok, Ivanka Popová a Mirka Martonová.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o