.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceÚčelové cvičenia

V dňoch 5. -19. septembra 2018 sa na našej škole uskutočnili účelové cvičenia pre žiakov I. a II. ročníka a Kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov III. ročníka.

Účelom cvičenia bolo pripraviť žiakov správne reagovať v prípade ohrozenia života a zdravia. Pozornosť bola venovaná poskytovaniu prvej pomoci pri rôznych druhoch poraneniach a dopravnej výchove. Nápomocné pri zdravotnej príprave nám boli naši žiačky – Dominika Semanová a Soňa Ridegová, dobrovoľníčky z Červeného kríža. O fungovaní atómovej elektrárne v Mochovciach a o možných dôsledkoch jadrovej katastrofy žiakom porozprával Ing. Otto Ludl.

V rámci trojdňového kurzu pre žiakov III. ročníka boli pripravené besedy s preventistom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Leviciach Ing. Petrom Polákom. Vo svojej prezentácii poukázal na súčasné problémy, a to najmä na vandalizmus, rôzne druhy závislostí, dopravné nehody a ich dôsledky ako aj rastúcu kriminalitu. Na druhý deň sa uskutočnil turistický pochod na Červenú studňu v Štiavnických vrchoch, odkiaľ sa nám odkryl nádherný výhľad na Banskú Štiavnicu a okolie. O problémoch s drogovými závislosťami a zdravom živote diskutovali žiaci s koordinátorkou prevencie. Kurz žiaci ukončili testom z civilnej ochrany, zdravovedy a dopravnej výchovy.

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o