.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOlympiáda v ANJ

Dňa 14. 11. 2018 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Účastníci tejto olympiády boli rozdelení do dvoch kategórií - 2A (žiaci 1. a 2. ročníka) a 2B (žiaci 3. a 4. ročníka študijných odborov).

V prvej kategórii 2A boli nasledovné umiestnenia:

  1. miesto: Vivien Buzášová - I.H
  2. miesto: Simona Beňačková - I.H
  3. miesto: Simona Machtová - II.H

Víťazi druhej kategórie 2B boli:

  1. miesto: David Filus - IV.G
  2. miesto: Ivana Popová - III.H
  3. miesto: Kornélia Kóšová - IV.H

Všetkým zúčastneným ďakujeme a oceňujeme ich výborné vedomosti z anglického jazyka.Víťazi postupujú do okresného kola a my im prajeme: GOOD LUCK!

 

 

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o