.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePrednáška o živnostenskom podnikaní

Dňa 22. 11. 2018 sa uskutočnila prednáška o živnostenskom podnikaní. Prednášajúcim bol vedúci odboru živnostenského podnikania Okresného úradu v Leviciach JUDr. Ján Janáč. Žiakov oboznámil so zákonom o živnostenskom podnikaní a novinkami súvisiacimi so živnostenským podnikaním. Zaujímavá bola tiež prezentácia o elektronickom zriaďovaní živnosti a elektronickej komunikácii so živnostenským úradom.

Prednášky sa zúčastnili žiaci nasledovných tried: 4.H, 1.N, 4.G. Žiaci poznatky o živnostenskom podnikaní môžu využiť v odborných predmetoch – ekonomika, základy podnikateľskej praxe, podnikanie v malých a stredných podnikoch. Ďalej pri zostavovaní svojich podnikateľských plánov. Prednáška bola pútavá a žiakov problematika živnostenského podnikania zaujala.

Ing. Andrea Jedličková

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o