.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOlympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

11. ročník školského kola súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) sa uskutočnil dňa 21. novembra 2018. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Kategóriu A tvorili žiaci 3., 4. a 5. ročníka, v kategórii B súťažili žiaci 1. a 2. ročníka. Na spravodlivý a nerušený priebeh súťaže dohliadala odborná porota v zložení  Mgr. Jana Hríbiková a Mgr. Anetta Foltánová.

Organizačne súťaž zabezpečila predsedníčka MK SJL Mgr. Jana Hríbiková. Olympiáda bola zameraná na všetky oblasti predmetu – na gramatiku, sloh a literatúru. OSJL je postupová súťaž. Podmienkou postupu do vyššieho kola je absolvovanie nižšieho kola a umiestnenie sa na 1. mieste. Žiaci, ktorí sa umiestnili v rámci jednotlivých kategórií na prvom mieste, postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční vo februári 2019.

Cieľom súťaže je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

VÝSLEDKY

KATEGÓRIA A:

1.    miesto:     Romana ORAVCOVÁ, V.H
2.    miesto:     Ivana POPOVÁ, III.H
3.    miesto:     Nikoleta PRELOŽNÍKOVÁ, III.G

KATEGÓRIA B:

1.    miesto:      Dávid MICHALČÍK, II.D
2.    miesto:      Elizabeta ZÁHORECOVÁ, II.H
3.    miesto:      Alexandra KRÁĽOVÁ, II.H

 

Do krajského kola postupujú:

1.   Romana ORAVCOVÁ, V. H – kategória A
2.   Dávid MICHALČÍK, II. D – kategória B

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o