.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceTalent SHOW 2018

Talent show je tradičná súťaž našej školy, v ktorej si môžu súťažiaci svoje „umelecké sily“ zmerať v rozličných kategóriách. Tento školský rok mala prevahu hudobná kategória a len dve žiačky súťažili vo výtvarnej oblasti. Každý rok sa do súťaže prihlásia žiaci, ktorí chcú ostatných pobaviť a presvedčiť o tom, že sú dobrí v tom, čo robia.

V tomto školskom roku súťažilo najviac žiakov v hudobnej kategórii. Niektorí spievali, iní zasa hrali na hudobnom nástroji. S piesňou od speváčky Ariany Grande vystúpila Alžbeta Plevová, III. C. Rómsku ľudovú pieseň zaspievali Andrea Rigová, I. A a Veronika Kováčová, I. C Na elektrickej gitare zahral Jiří Veisz, II. A. Ďalším súťažným číslom boli výtvarné práce. Do súťaže prihlásili svoje kresby dve žiačky. Lucia Jacková, II. N a Adriana Horváthová, I. C. Ďalšiu pieseň, tentokrát slovenskú od Barbary Haščákovej, zaspievala Andrea Rigová, I. A. Rapovaniu sa vo voľných chvíľach venuje Lukáš Křížek, III. G, ktorý si sám skladá hudbu a píše texty. Obecenstvo ho podporilo obrovským potleskom. Posledným súťažiacim bol Patrik Lachata, I. N, ktorý zahral gitarové sólo.

V každej súťaži zasadá odborná porota. Tento rok hodnotili súťažiacich za pedagógov PaedDr. Zlatica Cibulová, za žiakov Barbora Šuranská, I. K, Roman Šarišský, 1. A, Alexandra Kráľová, II. A a Patrícia Kakarová, II. N. 

Kým si obecenstvo vybralo spomedzi súťažiacich svojho favorita, chvíle čakania všetkým spríjemnili dievčatá 4. KL triedy tanečným číslom zo stužkovej slávnosti. Študenti II. N triedy nás pobavili vtipnou scénkou s názvom POPOLUŠKA. 

Ďakujeme aj moderátorom, ktorí svoju úlohu zvládli na jednotku a svojimi pohotovými reakciami prispeli k príjemnej a zábavnej atmosfére našej talentovej súťaže. 

 

Vyhodnotenie:

 

Výtvarné práce 

1.    miesto: Lucia Jacková, II. N 

2.    miesto: Adriana Horváthová, I. C

 

Hudobné čísla

1.    miesto: Patrik Lachata, I. N

2.    miesto: Andrea Rigová, I. A,  Veronika Kováčová, I. C

3.    miesto: Lukáš Křížek, III. G

 

Cena obecenstva:  Lukáš Křížek, III. G

Súťaž organizačne zabezpečili: Mgr. Jana Hríbiková a Mgr. Anetta Foltánová. O technické zabezpečenie sa postarali Ing. Miloslav Lacko a  Ľudovít Göbölös.

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o