.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceSpoznaj rap

3. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnil výchovný koncert s názvom „Spoznaj rap“. Cieľom tohto výchovného projektu bola snaha priblížiť mladým ľuďom atraktívny populárny hudobný žáner – rap.

Jeho vznik v černošských getách, súčasné postavenie v spoločnosti, aj osobnosť raperov – „moderných filozofov“, nie jeho komerčný aspekt, ale myšlienkové a hudobné posolstvo, základné inšpiračné zdroje, princípy a postupy pri jeho tvorbe. V živých ukážkach žiaci videli rapovú klasiku, freestyle aj iné hudobné žánre úzko späté s rapom (jazz, reggae, funky). Naši poslucháči dostali jedinečnú šancu -  interaktívne sa zapojiť do programu  a naživo vystúpiť s kapelou v obľúbenom „battle“, rozpoznať hudobné ukážky a zapojiť sa do kvízu o ceny.                                              

                       Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o