.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOlympiáda ľudských práv

Olympiáda ľudských práv (OĽP) stredoškolskej mládeže je postupová súťaž, pozostáva z písomnej a ústnej časti. Usporadúva sa v troch súťažných kolách - školské, krajské a celoštátne. Jej cieľom je posilňovať základné demokratické piliere na Slovensku medzi študujúcou mládežou so zvláštnym zreteľom na ochranu a zabezpečenie základných ľudských práv. Nosná téma XXI. ročníka Olympiády ľudských práv znie: 30. výročie Nežnej revolúcie.

Dňa 10. 12. 2018 sa aj na našej škole uskutočnilo jej školské kolo. Zúčastnilo sa ho 19 žiakov. Všetci žiaci boli v riešení testových úloh úspešní. Šesť najlepších postúpilo do druhého kola, kde si vyžrebovali zadania týkajúce sa aktuálnych ľudskoprávnych problematík.

Na prvom mieste sa umiestnil Dávid Filus zo IV.G, druhý skončil Adam Diecha tiež zo IV.G a tretie miesto obsadil Adam Daru z V.H triedy.

Do krajského kola postupujú Dávid Filus a ako náhradník Adam Diecha.

Všetkým žiakom ďakujeme za účasť, víťazom srdečne blahoželáme a  prajeme veľa šťastia v reprezentovaní našej školy v krajskom kole.

Mgr. Denisa Tóthová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o