.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceKaždé jedno dieťa si zaslúži detstvo, budúcnosť, nádej...

1,4 milióna detí v Južnom Sudáne, Nigérii, Somálsku a Jemene trpí hladom.  Výnos z tohtoročnej zbierky organizácie UNICEF bude využitý na zabezpečenie nutrične hodnotnej stravy pre deti, ktoré trpia podvýživou.

Slovenský výbor pre UNICEF je jedným z 36 národných výborov organizácie UNICEF, ktorých hlavnou úlohou je získavať zdroje na podporu jej programov. Na Slovensku pôsobí od roku 1993, je financovaný výlučne z dobrovoľných príspevkov. Aktívne propaguje Dohovor o právach dieťaťa, zasadzuje sa o to, aby boli jeho jednotlivé ustanovenia bežnou a živou súčasťou každodenného života.

V súčasnosti konflikty a krízy na celom svete ohrozujú milióny detí. Tie musia čeliť chudobe, núdzi, násiliu, vykorisťovaniu a diskriminácii. UNICEF pracuje na tom, aby zachránila ich životy, aby  mali detstvo, v ktorom sú milované, chránené, zdravé, vzdelávané, a v ktorom sú schopné naplniť svoj potenciál.

Stredná odborná škola služieb sa pravidelne zúčastňuje programov, ktoré UNICEF ponúka a pomáha tak deťom v núdzi. Naša snaha bola v minulom školskom roku odmenená titulom „Škola priateľská k deťom“.

Jednou z mnohých aktivít je aj Vianočná zbierka spojená s predajom vianočných pohľadníc. Tento rok sa nám podarilo vyzbierať 95, 44 eur. Ďakujeme žiakom II.H za ich čas a ochotu.

Mgr. Denisa Tóthová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o