.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice



Deň otvorených dverí

14. 12. 2018 sme privítali v priestoroch Strednej odbornej školy služieb školy na Záhradnej ulici záujemcov o štúdium v učebných a študijných odboroch. Deviataci, ale aj ôsmaci zo základných škôl  z celého okresu sa oboznámili s podmienkami štúdia na našej škole, kde im naši žiaci v jednotlivých triedach predviedli svoje zručnosti a vedomosti.

PK cudzích jazykov pripravila Vianoce v nemecky a anglicky hovoriacich krajinách, PK  výrobných remesiel sa prezentovala v odboroch automechanik, inštalatér, murár a stolár. V kozmetickom a kaderníckom salóne ukázali svoju zručnosť budúce kaderníčky a kozmetičky. Študijný odbor obchod a podnikanie oboznámil s činnosťou študentskej spoločnosti. Grafici digitálnych médií sa prezentovali svojou prácou a činnosťou na hodinách odborných predmetov. Voňavými medovníčkami, drobným vianočným pečivom a oplátkami pohostili návštevníkov žiaci odboru cukrár. Vo vianočne vyzdobenej reštaurácii sa predstavili žiaci odborov kuchár, čašník, hostinský a hotelová akadémia. Predviedli svoje zručnosti vo flambovaní, curvingu, free style, v slávnostnom stolovaní. Žiaci hotelovej akadémii porozprávali o štúdiu v odbore, o odbornej praxi doma a v zahraničí.

Veríme, že sa všetkým návštevníkom Deň otvorených dverí na našej škole páčil a že ich budeme môcť privítať v septembri medzi nami ako našich nových prvákov.

Ing. Marta Agárdyová

Fotogaléria

 

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o