.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceStredoškoláci do sveta

Dovoľujeme si uviesť do pozornosti Grantový program Nadácie Tatra banky s názvom „Stredoškoláci do sveta“, prostredníctvom ktorého nadácia podporuje najlepších slovenských študentov  gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou.

· finančný grant do výšky max. 1 500 € na pokrytie nákladov s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami, alebo so štúdiom na polrok alebo celý školský rok,

· cieľová skupina študenti druhého, tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka na gymnáziu, alebo SOŠ s maturitou,

· v predchádzajúcom ukončenom ročníku študijný priemer 1,5,

Nadácia Tatra banky k termínu uzávierky v stredu 15.3.2019 zozbiera všetky vypracované projekty, ktoré budú spolu s prílohami do 24:00 hod. predložené prostredníctvom online formuláru na jej webovej stránke.

Ďalšie informácie súvisiace i s údajmi čo má obsahovať žiadosť sú dostupné na http://mladez.sk/ponuka/grantovy-program-stredoskolaci-do-sveta/

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o