.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceMladý Európan 2019

Zastúpenie Európskej komisie a 10 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlásili tento rok už štrnásty ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Záštitu nad súťažou v roku 2019 prevzal vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku pán Ladislav Miko. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR.

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Prioritami tento rok sú: voľby do Európskeho parlamentu, 15. výročie vstupu SR do EÚ, 10. výročie prijatia spoločnej meny euro a Investičný plán pre Európu. Taktiež krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2019, konkrétne Rumunsko a Fínsko. V tomto školskom roku našu školu reprezentovali žiačky II. H – Laura Báróová a Alexandra Kráľová a žiačka III.H Miroslava Martonová. Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže bolo odovzdanie stručného projektu o Rumunsku alebo  Fínsku. Dievčatá si vybrali Fínsko.  Regionálne kolo sa konalo 10. apríla 2019 v Komárne. Pozostávalo z vedomostného testu o Európskej únii a jazykovej súťaže v správnom vyplnení jazykovej krížovky a určenia jej tajničky. Do tretieho kola, ktoré bolo zamerané na symboly, dominanty a logá EÚ, postúpili iba prvé 3 družstvá. V konkurencii 11 družstiev skončili naše dievčatá na 6. mieste a odniesli si upomienkové predmety so symbolmi EÚ, a taktiež prezentačné predmety od partnerov súťaže. 

Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu našej školy.

                                                         Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o