.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceDeň narcisov 2019

Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná finančná zbierka organizácie Liga proti rakovine. Už 23. rok ulice miest a obcí v jediný deň v roku, tentokrát 11. apríla, zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť ľuďom, ktorí bojujú s rakovinou. Dobrovoľné príspevky v pokladničkách dobrovoľníkov Dňa narcisov umožnia realizáciu projektov a programov Ligy proti rakovine. Tie sú zamerané predovšetkým na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Na Slovensku pribudne každoročne 34 000 ľudí s diagnózou rakovina. Liga proti rakovine je tu pre nich už 29 rokov.

S touto organizáciou prostredníctvom zbierky dlhoročne spolupracuje aj naša škola. Tento rok sa do nej  zapojila časť IV.H a III.C triedy. Dobrovoľníkom sa v uliciach Levíc podarilo vyzbierať sumu 857,60 eur. Ďakujeme za ochotu a pomoc.

Mgr. Denisa Tóthová

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o