.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice



Hviezdoslavov Kubín

Dňa 12. apríla 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

„Poézia je permanentný pokus obnoviť stratenú vnútornú harmóniu vo svete plnom disharmónie.“ Tento citát českého spisovateľa Jiřího Žáčka vystihuje súčasnú dobu, v ktorej prevládajú informačno-komunikačné technológie a na krásnu literatúru akosi nemáme čas. Práve preto sa tešíme, že aj tento rok sa našli žiaci, ktorí majú radi poéziu a prózu a prihlásili sa do súťaže.

V porote zasadli vyučujúce slovenského jazyka a literatúry Mgr. Jana Hríbiková a Mgr. Anetta Foltánová. Pri hodnotení súťažiacich brali do úvahy výber textu, zvládnutie textu, správnu artikuláciu, prednes a celkový dojem.

Aj tento školský rok si žiaci vybrali pekné texty, prevahu mala poézia. Daniela Šebová, žiačka II. H triedy, predniesla svoju vlastnú tvorbu, za čo si odniesla ocenenie.

Vyhodnotenie:

POÉZIA:

1.    miesto: Nikoleta Preložníková, III. G
2.    miesto: Vanessa Szanyiová, III. D
3.    miesto: Miroslava Martonová, III. H

PRÓZA:

1.    miesto: Dárius Škadra, III.KL

CENA ZA VLASTNÚ TVORBU: Daniela Šebová, II. H

CENA OBECENSTVA: Nikoleta Preložníková, III. G

Všetkým súťažiacim ďakujeme a zároveň blahoželáme víťazom.

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o