.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceVianočná Viedeň

Od polovice novembra do Vianoc sa najkrajšie miesta Viedne premenia na rozprávkové vianočné trhy. Vôňa vianočného punču, pečené gaštany, medovníky či karamelové jabĺčka neodmysliteľne patria k pravej vianočnej nálade, ktorú sme si 3. decembra 2019 vychutnali aj my.

Čítať ďalej...

Tak toto neprejde

Nezisková organizácia POST BELLUM. SK pripravuje rôzne workshopy pre žiakov stredných škôl. Tému „Tak toto neprejde“ prišli lektori predstaviť pomocou zážitkovej metódy aj našim žiakom. Dňa 2. decembra 2019 sa workshopu zúčastnili žiaci V.H triedy a dňa 3. decembra 2019 žiaci IV.G a IV.H triedy. Lektori počas workshopov prostredníctvom zážitku zoznámili žiakov s pojmom totalita, nedemokratické režimy, sloboda slova, cenzúra, ľudské práva a ich porušovanie. Po približne hodinovom úvode, v ktorom sa zamerali na zoznámenie žiakov so situáciou na Slovensku a v Čechách v 80-tych rokoch 20. storočia, sa lektori a žiaci dostali k zážitkom, ku rolovej hre, kde sa stali tvorcami samizdatovej literatúry.

Čítať ďalej...

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

12. ročník školského kola súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) sa uskutočnil dňa 27. novembra 2019. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Kategóriu A tvorili žiaci 3., 4. a 5. ročníka, v kategórii B súťažili žiaci 1. a 2. ročníka. Na spravodlivý a nerušený priebeh súťaže dohliadala odborná porota v zložení  Mgr. Jana Hríbiková a Mgr. Anetta Foltánová.

Čítať ďalej...

SOŠ služieb otvorila svoje dvere budúcim žiakom a ich rodičom

Vo štvrtok 12. decembra 2019 sa na Strednej odbornej škole služieb uskutočnil tradičný Deň otvorených dverí pre deviatakov základných škôl. Zúčastnili sa ho základné školy mesta Levice a jeho okolia. Výchovní poradcovia, deviataci, ôsmaci a ich rodičia mali možnosť pozrieť si priestory našej školy, zoznámiť sa s materiálno-technickým vybavením, so školskými a mimoškolskými aktivitami. S možnosťou štúdia oboznámili návštevníkov učitelia, majstri OVY, partneri školy v rámci duálneho vzdelávania, ale aj naši žiaci, ktorí pútavými prezentáciami jednotlivých odborov a  ukážkami praktických zručností odprezentovali bohatosť ponúk Strednej odbornej školy služieb v Leviciach.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o