.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceProjekt Erasmus+ KA2 Partnerstvá škôl na DOD SOŠ služieb

V decembri 2019 sme, ako každý školský rok, pripravili pre žiakov posledného ročníka základných škôl Deň otvorených dverí. Keďže naša škola realizuje projekt Erasmus+ KA2 a už absolvovala prvé  partnerské návštevy a vzdelávacie aktivity   V Českej republike - aktivita C 1, C 5 na VoŠ, SPŠ a SOŠ služeb v Strakoniciach,  žiaci učebného odboru kaderník a hostinský,  i  pedagogickí zamestnanci,  porozprávali o zameraní, programe a priebehu vzdelávacích aktivít na partnerskej škole.  Sprevádzaním žiakov deviateho ročníka základnej školy po priestoroch školy sa pristavili pri informačnej tabuli projektov Erasmus+ a porozprávali o svojich zážitkoch, kaderníci prezentovali účesovú tvorbu, ktorá vznikla počas vzdelávacej aktivity, hostinskí prezentovali jedlá slovenskej a českej kuchyne, ktoré pripravovali počas vzdelávacej aktivity C1.


PaedDr. Iveta Pomothyová

Fotogaléria

Projekt Erasmus+ KA1 Učiaci sa v OVP na DOD SOŠ služieb v Leviciach

V decembri 2019 sme ako každý školský rok pripravili pre žiakov posledného ročníka základných škôl Deň otvorených dverí. Keďže naša škola realizuje projekt Erasmus plus KA1 a už absolvovala prvé aktivity - prvé odborné stáže pedagogických zamestnancov a žiakov, s radosťou a hrdosťou sme porozprávali o zameraní, programe a priebehu stáží deviatakom základných škôl. Účastníci prvého turnusu odbornej stáže, naši žiaci, pri prezentácii svojho odboru deviatakom, prezentovali aj priebeh, skúsenosti a výsledky odbornej stáže v kaderníckom salóne školy, v kozmetickom salóne školy, v odbornej učebni grafik digitálnych médií. Zároveň počas sprevádzania žiakov základnej školy po priestoroch školy sa pristavili pri informačnej tabuli projektov Erasmus Plus a porozprávali o svojich zážitkoch z pobytu v Českej republike, v Prahe aj s pomocou fotografií.

 

PaedDr. Iveta Pomothyová

Nástup do školy - harmonogram odovzdávania učebníc

V zmysle odporúčania Nitrianskeho samosprávneho kraja k otváraniu stredných škôl bude vyučovanie na našej škole obnovené len na nevyhnutné úkony – odovzdávanie učebníc podľa zverejneného harmonogramu, odovzdávanie vysvedčení a ukončenie školského roka. Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutoční v utorok 30. júna 2020 na školskom dvore. Pri pobyte v budovách školy je potrebné nosiť ochranné rúška. Dezinfekčné prípravky na ruky budú k dispozícii pri vchode do budovy vo vestibule. 

Harmonogram TU.

Ďalšie podrobnosti sa žiaci dozvedia od svojich triednych učiteľov.

Prezentácia výsledkov pozorovania z odbornej stáže PZ pre učebný odbor barbier

V decembri 2019 sme zrealizovali metodický deň, kde  sa skupina žiakov prvého ročníka učebného odboru barbier,  aj s majsterkou odbornej výchovy,  oboznámili s výsledkami odbornej stáže kolegyne v reálnom prostredí profesionálnych barbier shop salónov v Prahe.
Zámerom odbornej stáže bolo pozorovanie profesionálnych barbierov pri práci,  pozorovanie organizácie práce, materiálno-technického vybavenia barber shopov, štýlovej  úpravy interiéru barber shopov, základnej výbavy barbiera, sledovanie technologických postupov pri strihaní, úprave fúzov a brady, holení, pri  konečnej úprave pánskeho účesu a celkovej atmosféry a poňatiu podnikania v tomto remesle v hlavnom meste Českej republiky.
Z odbornej stáže sme priniesli a spracovali množstvo obrazového aj zvukového materiálu, o ktorom sme počas prezentácie živo  diskutovali, a ktorý môžu  pedagogickí zamestnanci využívať v odbornom vzdelávaní a príprave budúcich barbierov, či pri nácviku zručností počas odborného výcviku, či vo vzdelávaní v odborných predmetoch.

                          

 Vyhodnotenie výsledkov pozorovania z odbornej stáže   

PaedDr. Iveta Pomothyová

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o