.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePrezentácia firmy Emil Rabovský

Spolupráci s obchodnou spoločnosťou Metagas a firmou Emil Rabovský  sa žiaci III. ročníka profesie inštalatér dňa 25.9.2019 zúčastnili prednášky a konzultácie s obchodným zástupcom Jiřím Kracíkom.

Firma Emil Rabovský vyrába a dodáva na český a zahraničný trh pod značkou Rabovský ucelený systém pre upevnenie technického zariadenia budov. Vznik firmy bol 5. januára 1990, vývoj a výroba systému trvá od roku 1992.

Prezentácia firmy Emil Rabovský bola veľkým praktickým prínosom pre učebný odbor inštalatér, čo prispelo k rozvoju a podpore teoretických a praktických vedomostí pre žiakov.

Čítať ďalej...

Európsky deň jazykov

Dňa 26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Pri príležitosti tohto dňa sú v Európe usporiadané rôzne podujatia a aktivity, napríklad súťaže, besedy, kvízy, televízne a rozhlasové programy, jazykové kaviarne. Na našej škole sme aj tento školský rok zorganizovali podujatie k  Európskemu dňu jazykov. Učitelia cudzích jazykov vytvorili tematické infopanely o tomto výnimočnom dni, o jazykoch, ktoré sa vyučujú na našej škole  a v spolupráci so školskou reštauráciou sme pripravili špeciálny tematicky ladený jedálny lístok zameraný na národné jedlá krajín, ktorých jazyky sa učíme.

Čítať ďalej...

MÔŽE SA TO STAŤ AJ TEBE!

Ministerstvo vnútra SR sa v rámci šírenia povedomia o fenoméne nachytávania obetí za účelom obchodovania s ľuďmi rozhodlo v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvoriť vizuál komunikačnej kampane, v rámci ktorej upozorňuje na možné podvodné správanie pri ponúkaní práce alebo ponuke cestovania. Snahou je upozorniť najmä mladých ľudí, ktorí sú ochotní cestovať za zážitkami a prácou na to, že aj pri zdanlivo lákavých ponukách sľubujúcich nečakané zážitky sa môžu tieto skončiť tragicky, v prípade, že si neoveria všetky skutočnosti, ktoré im inak majú zabezpečiť pohodlnosť a bezpečie. Pri pracovných ponukách je dôležité jasne poznať pracovnú zmluvu, miesto výkonu práce a ubytovania. Pri cestovaní do zahraničia za prácou je to ešte o to dôležitejšie, že sa môžu ocitnúť v prostredí, ktoré je im cudzie, v niektorých prípadoch nemusia ovládať reč a následne sa dovolať pomoci býva náročné. Nikto nechce, aby jeho snaha skončila tragicky, preto odporúčame byť vždy opatrní a prezieraví aj pri hľadaní si práce nielen doma, ale ja v zahraničí.

Informačný plagát - Last minuteWork &Travel

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o