.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceProjekt Erasmus+ KA2 Partnerstvá škôl na DOD SOŠ služieb

V decembri 2019 sme, ako každý školský rok, pripravili pre žiakov posledného ročníka základných škôl Deň otvorených dverí. Keďže naša škola realizuje projekt Erasmus+ KA2 a už absolvovala prvé partnerské návštevy a vzdelávacie aktivity V Českej republike - aktivita C 1, C 5 na VoŠ, SPŠ a SOŠ služeb v Strakoniciach, žiaci učebného odboru kaderník a hostinský, i pedagogickí zamestnanci, porozprávali o zameraní, programe a priebehu vzdelávacích aktivít na partnerskej škole.

Čítať ďalej...

Projekt Erasmus+ KA1 Učiaci sa v OVP na DOD SOŠ služieb v Leviciach

V decembri 2019 sme ako každý školský rok pripravili pre žiakov posledného ročníka základných škôl Deň otvorených dverí. Keďže naša škola realizuje projekt Erasmus plus KA1 a už absolvovala prvé aktivity - prvé odborné stáže pedagogických zamestnancov a žiakov, s radosťou a hrdosťou sme porozprávali o zameraní, programe a priebehu stáží deviatakom základných škôl.

Čítať ďalej...

Oznam riaditeľky školy o neklasifikovaní predmetov 2. polroku školského roka 2019/2020

Oznam na stiahnutie TU.

___________________________________________________________________________________________

Oznam - Informácia pre maturantov

Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva o termínoch a organizácii IČ MS v roku 2020 Vám oznamujeme, že IČ MS sa vykonáva administratívne, a to tak, že známka na maturitnom vysvedčení z daného predmetu sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.
Najneskôr 12. mája 2020 sprístupníme maturantom výsledné známky z maturitných predmetov prostredníctvom Edupage stránky, kde zároveň budete mať možnosť ich akceptácie. Do 15. mája 2020 majú maturanti, ktorí sa nestotožnia so svojou známkou,  možnosť písomne požiadať o absolvovanie ÚFIČ MS. Preskúšanie sa uskutoční prezenčnou alebo dištančnou formou (podľa možností školy a charakteru predmetu).

___________________________________________________________________________________________

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o