.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceProjekt Erasmus+ KA1 Učiaci sa v OVP na DOD SOŠ služieb v Leviciach

V decembri 2019 sme ako každý školský rok pripravili pre žiakov posledného ročníka základných škôl Deň otvorených dverí. Keďže naša škola realizuje projekt Erasmus plus KA1 a už absolvovala prvé aktivity - prvé odborné stáže pedagogických zamestnancov a žiakov, s radosťou a hrdosťou sme porozprávali o zameraní, programe a priebehu stáží deviatakom základných škôl. Účastníci prvého turnusu odbornej stáže, naši žiaci, pri prezentácii svojho odboru deviatakom, prezentovali aj priebeh, skúsenosti a výsledky odbornej stáže v kaderníckom salóne školy, v kozmetickom salóne školy, v odbornej učebni grafik digitálnych médií. Zároveň počas sprevádzania žiakov základnej školy po priestoroch školy sa pristavili pri informačnej tabuli projektov Erasmus Plus a porozprávali o svojich zážitkoch z pobytu v Českej republike, v Prahe aj s pomocou fotografií.

 

PaedDr. Iveta Pomothyová

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o