.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceProjekt Erasmus+ KA2 Partnerstvá škôl na DOD SOŠ služieb

V decembri 2019 sme, ako každý školský rok, pripravili pre žiakov posledného ročníka základných škôl Deň otvorených dverí. Keďže naša škola realizuje projekt Erasmus+ KA2 a už absolvovala prvé  partnerské návštevy a vzdelávacie aktivity   V Českej republike - aktivita C 1, C 5 na VoŠ, SPŠ a SOŠ služeb v Strakoniciach,  žiaci učebného odboru kaderník a hostinský,  i  pedagogickí zamestnanci,  porozprávali o zameraní, programe a priebehu vzdelávacích aktivít na partnerskej škole.  Sprevádzaním žiakov deviateho ročníka základnej školy po priestoroch školy sa pristavili pri informačnej tabuli projektov Erasmus+ a porozprávali o svojich zážitkoch, kaderníci prezentovali účesovú tvorbu, ktorá vznikla počas vzdelávacej aktivity, hostinskí prezentovali jedlá slovenskej a českej kuchyne, ktoré pripravovali počas vzdelávacej aktivity C1.


PaedDr. Iveta Pomothyová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o