.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceŠkola virtuálne

Hlavná budova školy - Ul. sv. Michala 36

Budova B - Záhradná ul. 4 

#1 virtuálne

#2 virtuálne

Cukrárenská výrobňa

Všeobecné informácie

skolaStredná odborná škola služieb je príspevková organizácia s počtom žiakov 440 v školskom roku 2018/19 je jediná škola v Levickom regióne, ktorá ponúka trojročné učebné odbory a širokú škálu študijných odborov. Je to škola s vyše 130 ročnou históriou a tradíciou vzdelávania v levickom okrese. Zamestnáva  76 pedagogických a 22 nepedagogických pracovníkov. Škola má akreditáciu MŠ SR na organizovanie siedmich vzdelávacích aktivít - rekvalifikačných kurzov v odboroch: murár, inštalatér, kaderník, cukrár, kuchár, čašník – servírka, kozmetik.

Škola poskytuje možnosť vzdelania v 11 učebných odboroch (kuchár, čašník, servírka, hostinský, cukrár,  predavač, kaderník, murár, inštalatér, stolár, autoopravár-mechanik), v 4 študijných  odboroch (hotelová akadémia, obchod a podnikanie, kozmetik a operátor stavebnej výroby), v  6 odboroch nadstavbového maturitného štúdia. Na škole prebieha výučba anglického, nemeckého, talianskeho, španielskeho a ruského jazyka. Stredná odborná škola služieb poskytuje možnosti rozvíjania talentov najmä na súťažiach zručnosti vo všetkých odboroch, v stredoškolskej odbornej činnosti, v študentskej firme, v predmetových olympiádach, v korešpondenčných a na celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Má bohatú ponuku mimoškolských aktivít. Žiaci si môžu vybrať z viacerých voľnočasových aktivít prebiehajúcich na škole, môžu získať certifikát z barmanského kurzu, baristického kurzu, môžu sa zúčastniť odborných exkurzií doma i v zahraničí a pravidelných akcií školy: školský ples, imatrikulácie, talenty a športových súťaží.

Škola spolupracuje s mnohými podnikateľskými subjektami v regióne, je členom zväzov a cechov:

  • Zväzu hotelov a reštaurácií – od r. 1996,
  • Zväzu kuchárov a cukrárov – od r. 1996,
  • Zväzu cukrárov a pekárov – 1998,
  • Živnostenského zväzu kaderníkov a kozmetičiek - od r. 2001,
  • Cechu maliarov na Slovensku od r. 2000.

 

Škola je členom SOPK  a v spolupráci s ňou a jej delegovanými zástupcami uskutočňuje záverečné skúšky v učebných odboroch a  maturitné skúšky  v študijnom odbore kozmetik. Spolupracujeme so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV). Chceme, aby sa naša škola stala modernou vzdelávacou inštitúciou poskytujúcou komplexné služby v oblasti odborného vzdelávania v regióne pre žiakov i dospelých v rámci celoživotného vzdelávania prezenčnou i dištančnou formou.

Viac informácií nájdete v knižke o škole TU

Napísali o nás

7. 2. 2024

Poďakovanie

Dobrý deň p.riaditeľ.

Týmto by som chcel vyjadriť poďakovanie vedeniu škloly v Leviciach za možnosť vykonať pre vašich študentov špecializovaný barmanský kurz Hot Drinks-Horúce miešané nápoje. Obzvlášť slová vďaky a hlboké uznanie by som rád vyjadril na osobitý prístup p. ing, Rieckej, s ktorou som mal tú česť spolupracovať na tomto projekte. P. ing v nemalej miere sa zaslúžila o úspešný priebeh kurzu a priaznivé ohlasy aj zo strany kurzistov. Takýto odborný a aj ľudský prístup jednak ku mne aj k vašim študentom je dnes vzácnosť. Počas mojej kariéry mal som možnosť prejsť na Slovensku mnohými kurzami na školách, ale takýto skvelý prístup k študentom bol aj pre mňa vysokou pridanou hodnotou. Jednoducho povedané, s takýmito ľuďmi radosť spolupracovať.

Ďakujem vám p. riaditeľ a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom licencovaný lektor Skba Ján Majoroš 


6. 2 . 2024

Poďakovanie

plk. JUDr. Boris Kováč

ďakovný list


24. 1. 2024

Poďakovanie
 

Vážený pán riaditeľ,

dovoľte, aby som sa oficiálne poďakovala Vám a Vašim zamestnancom, ktorí  vytvorili fantastické priestory  a atmosféru na uskutočnenie nášho Školského plesu. Obzvlášť by som rada vyzdvihla prácu Bc. Mizerákovej, ako hlavnej organizátorky a p. Hríbika, ktorý spolu so študentami nám zabezpečili kompletný servis počas celej akcie. V neposlednom rade ďakujem kuchárom za chutné menu a p. Ing. Tóthovej za úžasné zákusky. Prosím odovzdajte naše poďakovanie všetkým, ktorí sa do organizácie nášho podujatia zapojili – patrí im naša úcta a  srdečné poďakovanie.

 

PaedDr. Marta Botková - riaditeľka školy / Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01  Levice 


28. 10 . 2023

 

Ďakovný list od Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora  


23. 9. 2022

Ďakovný list od OZ Integrácia


22. 1. 2018

Napísali o nás v časopise Jantár


15.12.2017

Ďakovný list od ACADEMY OF CAFFEE


13.12.2017

Dobrý deň pani Mgr. Nemčoková

Chcela by som sa srdečne poďakovať Vašim pani profesorkám pani 
Kotorovej a Velšicovej a Vašim žiakom, ktorí nám boli vypomáhať
dňa 8.12.2017 v Športovej hale v Leviciach. Vaši študenti k nám
chodia pracovať každý rok a musím povedať, že sme s nimi nemali
nikdy žiadny problém. Pôsobili ako jeden silný a skvelý tím.
Myslím, že môžete byť hrdá na svojich žiakov, ale aj kolegyne,
ktoré ich doprevádzali.

 Ešte raz veľká vďaka a už teraz sa teším na ďalšiu spoluprácu.
Chcem Vám zaželať veľa pracovných i osobných úspechov do Nového
roka, veľa zdravia, šťastia a ďalších skvelých študentov a
veselé Vianoce celému kolektívu pedagógov!

Ďakujem,

S pozdravom

LUCIA UHNÁKOVÁ |VEDÚCA REŠTAURÁCIE|ZF SLOVAKIA LEVICE| COMPASS

GROUP SLOVAKIA

 


6.12.2017

Pán PeadDr Peter Mizerák

- ďakovný list 


14. 12. 2016

Firma VÚEZ a.s. 

- ďakovný list 1

- ďakovný list 2


16.6.1016

Milá pani riaditeľka,

chcela by som sa Vám touto cestou poďakovať za spoluprácu pri
organizovaní podujatia "Deň zdravia", ktorý spolu s Vašou školou
organizujeme už niekoľko rokov. Spolupracovať s Vašimi ozaj
šikovnými pedagógmi a majsterkami je pre mňa  radosť.  Účasť a
kvalita práce pedagógov, majstrov a žiakov  Vašej školy významne
prispeli k úspešnému priebehu spomínaného podujatia. Svojou
účasťou ste prispeli k napĺňaniu myšlienky projektu Zdravé mesto
Levice a podporili tak osvetu v oblasti zdravého životného štýlu.

Verím, že aj naďalej budeme v nadviazanej spolupráci pokračovať.

    *
    *
    *

S pozdravom


24. 3. 2016

V týždenníku MY číslo 11 bol uverejnený článok o odbornom vzdelávaní  pod názvom  „Budúci kaderníci sa pripravujú ako vo Švajčiarsku“

- článok

 


 23. 2. 2016

Okresná organizácia strany SMER

ďakovný list


16.11.2015

Dobrý deň pani Kollárová,

chcela by som sa Vám aspoň touto cestou, poďakovať za zákusky, ktoré sme si u Vás objednali na stužkovú mojej dcéry. Dobre vyzerali a výborne chutili, každý kto ich ochutnal ich chválil. Môžete byť hrdá na svojich šikovných študentov a aj na seba, ako ste ich všetko dobre naučila. Ešte raz Vám patrí veľká chvála.

Ďakujeme!

                                                                   S pozdravom Eva R.


 

Vážená pani riaditeľka

Dňa 13. 12. 2014 o 15 hod. sme mali vo Vašich priestoroch školy akciu, môj manžel oslavoval životné jubileum 60 rokov na ktoré nikdy nezabudneme.
Chcela by som sa poďakovať ,cítili sme sa fantasticky .V kuchyni sa navarili neskutočne chutné jedlá, v cukrárni vynikajúce zákusky a obsluha nemala chybu dekorácia bola prenádherná všetko bolo podľa mojich predstáv.
Bolo by neodpustiteľnou chybou, ak by sme nasledovný fakt ponechali nepovšimnutý a nechala by som to tak ,že ale veď bola akcia a ide sa ďalej chcem Vám vysloviť za takéto vynaložené úsilie.

Veľké Ďakujem

 


 03.11.2014

Na portáli Leviceonline.sk bol uverejnený článok o implementácii projektu ESF "Vzdelávajme sa moderne a zaujímavo" aj s fotografiami, dokumentujúcimi aktivity projektu.

 


23.10.2014

Vážená pani riaditeľka!

Dovoľte mi vyjadriť poďakovanie Vašim študentom pod vedením Mgr. Mizerákovej za pomoc pri organizovaní našej konferencie o odbornom vzdelávaní, ktorá sa konala na pôde našej školy 22. októbra 2014. Úroveň konferencie pozdvihli svojím profesionálnym prístupom, bezchybnou obsluhou. Veľmi ste nám tým pomohli.

S pozdravom

riaditeľ školy, SPŠ Levice

 


10.10.2014

Dobrý deň, rada by som sa touto cestou poďakovala za zorganizovanie oslavy môjho životného jubilea. Pôvodne som hľadala maily na pani Bc. Velšicovú a pani Mgr. Hanovú, ale tie som na stránke Vašej školy nenašla, tak by som to rada vyriešila prostredníctvom Vás. Bolo pre mňa veľmi dôležité, aby táto oslava bola na úrovni, preto som sa obrátila na p. Velšicovú s prosbou o pomoc pri jej zorganizovaní. Urobila som veľmi dobre. A to mi povedali zároveň aj všetci zúčastnení. Celá akcia bola pripravená na vysokej profesionálnej úrovni, slávnostný stôl bol nádherný jedlo vynikajúce a to som ešte nespomenula obsluhu. Chlapci boli úžasní, ešte som nezažila to, že 20 ľudí môže začať naraz jesť, pretože dostanú jedlo na tanieri naraz... Tu sme to všetci videli prvýkrát. A naozaj to bol zážitok. Všetci čo videli fotky z tejto akcie neverili, že v Leviciach je možné niečo takéto pekné zorganizovať. Preto by som Vám ešte raz chcela poďakovať, že dávate ľuďom možnosť takto príjemne stráviť spoločné chvíle s priateľmi.
Na záver by som Vás veľmi poprosila, ak máte mailový kontakt na dve už spomenuté zástupkyne odbornej prípravy na Vašej škole, keby ste im preposlali toto moje veľké poďakovanie.

Ďakujem a prajem pekný deň.

 


25.09.2014

Vážená pani riaditeľka Mgr. Zuzana Nemčoková,

touto cestou by sme chceli pochváliť dvoch študentov Vašej školy, konkrétne Roba Adamíka a Mira (priezvisko bohužiaľ neviem). Boli sme v lete na dovolenke na Rodose, v hoteli Filerimos Village, kde spomínaní chalani vykonávali svoju prax. Bolo vidieť, že to čo študujú ich naozaj zaujíma a baví. Chalani boli ochotní, milí, vždy usmiaty a upravení. V rámci svojho voľného času nám poukazovali okolie, hlavné mesto a pomohli nám, keď sme potrebovali. Bolo vidieť, že rešpektujú vedúcich, majú k nim úctu a rovnako dobre sa starali aj o hostí hotela.

S pozdravom

Lucia a Marián

 


26.06.2014

Dobrý deň, pani Nemčoková

Rada by som sa Vám v mene celej našej spoločnosti poďakovala za možnosť odprezentovať MATCHA čaj a produkty Vašim študentom a pedagogickému personálu včera v školskej reštaurácii Fontána. Verím, že prednáška a ochutnávka oslovila a že v budúcom školskom roku rozbehneme naplno spoluprácu. Osobitne chcem poďakovať pani majsterke odborného výcviku pani Šubovej za záujem a oslovenie - verím, že spolupráca bude obojstranne prínosná. Rovnako naše poďakovanie patrí aj študentom, ktorí pomáhali s ochutnávkou a organizáciou prednášky. Prajem Vám a celému kolektívu všetko dobré a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom
ALTEVITA s.r.o.

výhradný distribútor MATCHA TEA pre SR, www.matchatea.sk

 


28.03.2014

Dobrý deň,

p. riaditeľka, chcela by som týmto vyjadriť poďakovanie za kvalitne odvedenú prácu na Severnej 10 (stierkovanie,malovanie) celému Vášmu tímu , hlavne hlavnému  majstrovi Bc. Michalovi  Gazsóovi.
Ak to bude možné, rada by som využíla Vaše služby aj v budúcnosti.

S pozdravom 

 


časopis INBAR & RESTAURANT 01/2014

článok 1
článok 2

 


04.09.2013

Dobrý den,

chtěli bychom poděkovat studentům Vaší hotelové školy, kteří letos o prázdninách pracovali jako brigádníci v hotelu Sunshine, město Ialyssos, ostrov Rhodos. Jejich profesní i osobní přístup (anglicky ani řecky neumíme, slovenština je nám blízká) nám v cizím prostředí moc pomohl. Jménem si pamatujeme jen Davida a Nikolku, ale i druhá dívka a chlapec byli moc fajn. Děkujeme a přejeme jim mnoho úspěchů ve škole i osobním životě.  

S pozdravem ...

Česká republika

 


16.07.2013

Dobrý deň, z Vysokých Tatier.

Počas  dovolenky v Grécku – na ostrove Rhodos som sa stretla so študentmi Vašej školy, ktorí vykonávali v zahraničí

prax. Boli to žiaci:  Natálka, Kristínka, Dominik, Mário a absolventka Ivetka. Chcem Vám tlmočiť pochvalu, pre všetkých menovaných žiakov, za slušný prístup a ochotu k hosťom . Myslím, že Slovensko – Vaša škola  - pripravuje šikovných   ľudí  do rezortu cestovného ruchu . Menovaní žiaci to určite nemajú ľahké, vzhľadom k obrovskému množstvu hostí  z rôznych krajín, ktorí  na Rhodose  dovolenkujú, a napriek tomu  na nich nie je vidieť žiadna únava, ani nechuť k práci. Touto cestou by som rada popriala  menovaným žiakom , aj celej Vašej škole  všetko dobre do budúcnosti, veľa  šikovných žiakov , a hlavne mnoho pracovných príležitostí pre absolventov.

S pozdravom a želaním mnoho pracovných úspechov

vedúca KC Academia, Stará Lesná

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o