.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceRozhoduj o Európe

     Dňa 9. marca 2015 sa študentky tretieho ročníka hotelovej akadémie Patrícia Szendreiová, Pavlína Molnárová a Veronika Gímešová zúčastnili seminára „Rozhoduj o Európe“ , ktorý sa uskutočnil v Krupine.

     Projekt  realizuje Centrum pre európsku politiku a je zameraný predovšetkým na informovanie študentov stredných škôl o EÚ. Cieľom tohto projektu je zvýšiť záujem mladých ľudí o európsku integráciu.

     Seminár bol rozdelený do dvoch blokov – seminár a simulácia Rady EÚ. V prvej časti sa študenti dozvedeli niečo o histórii a integrácii Európy, o tom, ako funguje EÚ dnes a čo znamená EÚ pre nás. V druhej časti boli rozdelení do štyroch skupín a učili sa viesť štrukturovný dialóg o problémoch, ktoré si sami vybrali. Riešili ich na štyroch úrovniach – obec, región, štát a EÚ.

     Najviac ich však zaujalo modelové zasadnutie Rady ministrov, kde každý prezentoval jednu z krajín EÚ. Ich úlohou bolo reagovať na súčasnú situáciu na Ukrajine a zaujať postoj k Rusku.

     Celý seminár viedli erudovaní lektori z Centra pre európsku politiku v Bratislave a z katedry politológie Masarykovej univerzity v Brne. 

Dievčatá si tak rozšírili vedomosti o EÚ a na vlastnej koži si odskúšali, aké to je byť v úlohe ministra a rozhodovať o dôležitých otázkach.

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o