.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceProjekt Erasmus+ KA2 Partnerstvá škôl na DOD SOŠ služieb

V decembri 2019 sme, ako každý školský rok, pripravili pre žiakov posledného ročníka základných škôl Deň otvorených dverí. Keďže naša škola realizuje projekt Erasmus+ KA2 a už absolvovala prvé partnerské návštevy a vzdelávacie aktivity V Českej republike - aktivita C 1, C 5 na VoŠ, SPŠ a SOŠ služeb v Strakoniciach, žiaci učebného odboru kaderník a hostinský, i pedagogickí zamestnanci, porozprávali o zameraní, programe a priebehu vzdelávacích aktivít na partnerskej škole.

Čítať ďalej...

Projekt Erasmus+ KA1 Učiaci sa v OVP na DOD SOŠ služieb v Leviciach

V decembri 2019 sme ako každý školský rok pripravili pre žiakov posledného ročníka základných škôl Deň otvorených dverí. Keďže naša škola realizuje projekt Erasmus plus KA1 a už absolvovala prvé aktivity - prvé odborné stáže pedagogických zamestnancov a žiakov, s radosťou a hrdosťou sme porozprávali o zameraní, programe a priebehu stáží deviatakom základných škôl.

Čítať ďalej...

Usmernenie MŠVVŠ k šíreniu koronavírusu

Dokument na stiahnutie TU.

Seminár

Vo štvrtok 13. 2. 2020 sa do našej školy vrátil   absolvent Miloš Szalay, ktorý porozprával, ako sa stal úspešným podnikateľom. Zároveň žiakom odprezentoval kroky v praxi po ukončení štúdia v našej škole.  Žiaci  sa dozvedeli veľmi zaujímavé informácie priamo od študenta, ktorý navštevoval našu školu.

Čítať ďalej...

Metodický deň „ Jarné sviatky“

Reštaurácia SOŠ služieb bola 13. a 14. 2. 2020 opäť krásne vyzdobená. Žiaci hotelovej akadémie pod vedením MOV pripravili nezabudnuteľný zážitok pre hostí, ktorí mali možnosť vychutnať si počas metodického dňa s názvom „Svätý Valentín“ tie najlahodnejšie slané a sladké jedlá. V príjemnom prostredí počas sviatku zamilovaných žiaci predviedli svoje gastronomické zručnosti.

Čítať ďalej...

Napísali o nás - Súťaž o najzručnejšieho murára

 Článok z časopisu Realita MAPEI.

 

 

 

Erasmus+ KA1 Učiaci sa v OVP - Odborná stáž žiakov v Prahe – 1. turnus

V období 3. až 16. novembra  2019 sa uskutočnil prvý turnus odbornej stáže žiakov našej školy na pracoviskách v Prahe. Odborná stáž bola inou formou odborného výcviku, s rovnakou dotáciou hodín, v reálnom prostredí profesionálnych firiem, kde desať žiakov pozorovalo organizáciu práce, materiálno-technické vybavenie, technologické postupy a precvičovali, nacvičovali praktické zručnosti vo svojich odboroch štúdia.

Čítať ďalej...

Erasmus + KA229 „Rozdelení a predsa spolu“ 1. vzdelávacia aktivita v učebnom odbore kaderník

Projekt Erasmus + pod názvom „Rozdelení a predsa spolu“ je spoločným medzinárodným projektom Strednej odbornej školy v Strakoniciach, ktorá je koordinátorom projektu a  Strednej odbornej školy služieb v Leviciach, ktorá je partnerom projektu.

Realizácia projektu naštartovala absolvovaním prvej partnerskej výmeny počas novembra 2019. V prvej vzdelávacej aktivite vycestovali do Českej republiky, do Strakoníc 7 žiaci, 4 žiaci z učebného odboru hostinský a kuchár III. ročník , 3 žiačky učebného odboru kaderník III. ročník.

Čítať ďalej...

Erasmus+ KA1 Učiaci sa v OVP - Odborná stáž pedagogických zamestnancov v Prahe – 1. turnus

V období 20. až 26. októbra  2019 sa uskutočnil prvý turnus odbornej stáže pedagogických zamestnancov našej školy v profesionálnych pracoviskách v Prahe. Odborná stáž bola pre pedagogických zamestnancov  veľkou príležitosťou pozorovať organizáciu práce, materiálno-technické vybavenie, technologické postupy práce vo firmách a zapojiť sa do pracovného tímu a  prostredia firiem. Učitelia odborných predmetov a majstri odbornej výchovy stážovali na pracoviskách podľa svojho odborného zamerania, v hotelových a ubytovacích zariadeniach, vo výrobnom stredisku, v servise, na recepcii, v grafickom štúdiu a v troch barber shopoch.

Čítať ďalej...

Erasmus + KA229 „Rozdelení a predsa spolu“ 1. vzdelávacia aktivita v učebnom odbore hostinský

Projekt Erasmus + pod názvom „Rozdelení a predsa spolu“ je spoločným medzinárodným projektom Strednej odbornej školy v Strakoniciach, ktorá je koordinátorom projektu a  Strednej odbornej školy služieb v Leviciach, ktorá je partnerom projektu.

Realizácia projektu naštartovala absolvovaním dvoch aktivít. Obidve sa uskutočnili počas novembra 2019. V prvej vzdelávacej aktivite vycestovali do Českej republiky, do Strakoníc 7 žiaci, 4 žiaci z učebného odboru hostinský a kuchár III. ročník , 3 žiačky učebného odboru kaderník III. ročník. 

Čítať ďalej...

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o