.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceErasmus + KA229 „Rozdelení a predsa spolu“ 2. vzdelávacia aktivita v učebnom odbore kaderník

Projekt Erasmus + pod názvom „Rozdelení a predsa spolu“ je spoločným medzinárodným projektom VoŠ, SPŠ a Strednej odbornej školy služieb v Strakoniciach, ktorá je koordinátorom projektu a  Strednej odbornej školy služieb v Leviciach, ktorá je jediným partnerom projektu. Realizácia projektu pokračovala absolvovaním vzdelávacej aktivity C 2 na našej škole v priebehu 24. 2. - 3. 3. 2020.  Na Slovensko pricestovali z partnerskej školy z  Českej republiky, do Strakoníc 7 žiaci. 4 žiaci z učebného odboru kuchár čašník  III. ročník , 3 žiačky učebného odboru kaderník III. ročník.
Počas vzdelávacej aktivity C 2   žiačky  na odborného výcviku získavali zručnosti v rôznych spôsoboch zapletania vlasov, v tvorbe účesov s prvkom zapletania na cvičných hlavách a aj na modelkách, v tvorbe účesov s prvkami vlny, ktoré predstavili aj regionálnej televízii. Absolvovali odborné školenie na tému Večerné výčesy s prvkami vlny, Pozorovali vyučovanie odborných predmetov a prezentovali na odborných hodinách svoju školu a ako prebieha  výučba odborných predmetov v ich školskom vzdelávacom programe.  S našimi žiakmi si navzájom porovnali, aké zhodné a odlišné odborné predmety sa učia, ako prebieha záverečná skúška na SOŠ služieb Levice a SOŠ služeb Strakonice. V priebehu vzdelávacej aktivity C 2 zdokumentovala prácu žiačok na projekte aj regionálna televízia, čím sa kaderníčky odprezentovali širokej  verejnosti mesta Levice.
Počas trvania aktivity C 2 prebiehali aj poobedňajšie aktivity ako návšteva kaderníckych prevádzok v okrese Levice a pozorovanie a porovnávanie práce profesionálneho kaderníka, zariadenie a vybavenie profesionálnych prevádzok. Zároveň sme žiakov zo Strakoníc predstavili aj mesto Levice, navštívili sme Tekovské múzeum, skalné obydlia v Brhlovciach, hostia z Českej republiky boli na audiencii u primátora mesta Levice RNDr. Jána Krtíka, ktorý sa s hosťami porozprával o Leviciach, krátkej histórii a súčasnosti mesta, kultúre a priemysle mesta.  Hostia predstavili svoje mesto  Strakonice, históriu, súčasnosť, predstavili formou prezentácie aj svoju školu.

PaedDr. Iveta Pomothyová

 

 

 

 

Erasmus + KA229 „Rozdelení a predsa spolu“ 2. vzdelávacia aktivita v učebnom odbore kaderník

Projekt Erasmus + pod názvom „Rozdelení a predsa spolu“ je spoločným medzinárodným projektom VoŠ, SPŠ a Strednej odbornej školy služieb v Strakoniciach, ktorá je koordinátorom projektu a  Strednej odbornej školy služieb v Leviciach, ktorá je jediným partnerom projektu.
Realizácia projektu pokračovala absolvovaním vzdelávacej aktivity C 2 na našej škole v priebehu 24. 2. - 3. 3. 2020.  Na Slovensko pricestovali z partnerskej školy z  Českej republiky, do Strakoníc 7 žiaci. 4 žiaci z učebného odboru kuchár čašník  III. ročník , 3 žiačky učebného odboru kaderník III. ročník.
Počas vzdelávacej aktivity C 2   žiačky  na odborného výcviku získavali zručnosti v rôznych spôsoboch zapletania vlasov, v tvorbe účesov s prvkom zapletania na cvičných hlavách a aj na modelkách, v tvorbe účesov s prvkami vlny, ktoré predstavili aj regionálnej televízii. Absolvovali odborné školenie na tému Večerné výčesy s prvkami vlny, Pozorovali vyučovanie odborných predmetov a prezentovali na odborných hodinách svoju školu a ako prebieha  výučba odborných predmetov v ich školskom vzdelávacom programe.  S našimi žiakmi si navzájom porovnali, aké zhodné a odlišné odborné predmety sa učia, ako prebieha záverečná skúška na SOŠ služieb Levice a SOŠ služeb Strakonice. V priebehu vzdelávacej aktivity C 2 zdokumentovala prácu žiačok na projekte aj regionálna televízia, čím sa kaderníčky odprezentovali širokej  verejnosti mesta Levice.
Počas trvania aktivity C 2 prebiehali aj poobedňajšie aktivity ako návšteva kaderníckych prevádzok v okrese Levice a pozorovanie a porovnávanie práce profesionálneho kaderníka, zariadenie a vybavenie profesionálnych prevádzok. Zároveň sme žiakov zo Strakoníc predstavili aj mesto Levice, navštívili sme Tekovské múzeum, skalné obydlia v Brhlovciach, hostia z Českej republiky boli na audiencii u primátora mesta Levice RNDr. Jána Krtíka, ktorý sa s hosťami porozprával o Leviciach, krátkej histórii a súčasnosti mesta, kultúre a priemysle mesta.  Hostia predstavili svoje mesto  Strakonice, históriu, súčasnosť, predstavili formou prezentácie aj svoju školu.


PaedDr. Iveta Pomothyová

 

 

 

Erasmus + KA229 „Rozdelení a predsa spolu“ 2. vzdelávacia aktivita v učebnom odbore hostinský

Projekt Erasmus + pod názvom „Rozdelení a predsa spolu“ je spoločným medzinárodným projektom VoŠ, SPŠ a Strednej odbornej školy služieb v Strakoniciach, ktorá je koordinátorom projektu a  Strednej odbornej školy služieb v Leviciach, ktorá je jediným partnerom projektu. Realizácia projektu pokračovala absolvovaním vzdelávacej aktivity C 2 na našej škole v priebehu 24. 2. - 3. 3. 2020.  Na Slovensko pricestovali z partnerskej školy z  Českej republiky, do Strakoníc 7 žiaci. 4 žiaci z učebného odboru kuchár čašník  III. ročník , 3 žiačky učebného odboru kaderník III. ročník.
Slovensko český tím žiakov počas aktivity C 2  pripravoval spoločné receptúry pokrmov, v poňatí českej kuchyne pripravili menu Hrachová polévka s krutóny, Pečené kura na strakonickom cestovinovom šaláte, Kulajda s vajcom, Záhorácky závitok so šťuchanými zemiakmi. Slovenskú kuchyňu reprezentovali pokrmy Fazuľová polievka, Bryndzové halušky s chrumkavou slaninkou a cmarom, Paradajková polievka, Koložvárska kapusta, Bravčové rebierko s pečenou šunkou a volským okom, ryža, šalát. V priebehu vzdelávacej aktivity C 2 zdokumentovla prácu žiakov na projekte aj regionálna televízia, čím sa zviditeľnila verejnosti mesta prebiehajúca aktivita na SOŠ služieb v Leviciach a kuchárske umenie žiakov. V priebehu aktivity žiaci z ČR absolvovali aj vyučovacie hodiny odborných predmetov, kde sa zapojili predstavením spôsobu učenia sa podľa ich školského vzdelávacie programu. S našimi žiakmi si navzájom porovnali, aké zhodné a odlišné odborné predmety sa učia, ako prebieha záverečná skúška na SOŠ služieb Levice a SOŠ služeb Strakonice.
Počas trvania aktivity C 2 prebiehali aj poobedňajšie aktivity ako návšteva rôznych gastronomických prevádzok v okrese Levice a pozorovanie a porovnávanie ponuky pokrmov, servis a receptúr pokrmov, vystupovanie a komunikácia slovenskej obsluhy,  základné zručnosti barmana a miešanie nápojov, účasť na workshope na tému Steaky Vojto Artz Metro, návšteva Kremnice a výrobne špeciality  Kremnického krumpľa. Zároveň sme žiakov zo Strakoníc predstavili aj mesto Levice, navštívili sme Tekovské múzeum, skalné obydlia v Brhlovciach, hostia z Českej republiky boli na audiencii u primátora mesta Levice RNDr. Jána Krtíka, ktorý sa s hosťami porozprával o Leviciach, krátkej histórii a súčasnosti mesta, kultúre a priemysle mesta.  Hostia predstavili svoje mesto  Strakonice, históriu, súčasnosť, predstavili formou prezentácie aj svoju školu.

PaedDr. Iveta Pomothyová

 

Erasmus + KA229 „Rozdelení Projekt Erasmus+ KA2 Partnerstvá škôl na DOD SOŠ služieb

Projekt Erasmus + pod názvom „Rozdelení a predsa spolu“ je spoločným medzinárodným projektom VoŠ, SPŠ a Strednej odbornej školy služieb v Strakoniciach, ktorá je koordinátorom projektu a  Strednej odbornej školy služieb v Leviciach, ktorá je jediným partnerom projektu. Realizácia projektu pokračovala absolvovaním vzdelávacej aktivity C 2 na našej škole v priebehu 24. 2. - 3. 3. 2020.  Na Slovensko pricestovali z partnerskej školy z  Českej republiky, do Strakoníc 7 žiaci. 4 žiaci z učebného odboru kuchár čašník  III. ročník , 3 žiačky učebného odboru kaderník III. ročník.
Slovensko český tím žiakov počas aktivity C 2  pripravoval spoločné receptúry pokrmov, v poňatí českej kuchyne pripravili menu Hrachová polévka s krutóny, Pečené kura na strakonickom cestovinovom šaláte, Kulajda s vajcom, Záhorácky závitok so šťuchanými zemiakmi. Slovenskú kuchyňu reprezentovali pokrmy Fazuľová polievka, Bryndzové halušky s chrumkavou slaninkou a cmarom, Paradajková polievka, Koložvárska kapusta, Bravčové rebierko s pečenou šunkou a volským okom, ryža, šalát. V priebehu vzdelávacej aktivity C 2 zdokumentovla prácu žiakov na projekte aj regionálna televízia, čím sa zviditeľnila verejnosti mesta prebiehajúca aktivita na SOŠ služieb v Leviciach a kuchárske umenie žiakov. V priebehu aktivity žiaci z ČR absolvovali aj vyučovacie hodiny odborných predmetov, kde sa zapojili predstavením spôsobu učenia sa podľa ich školského vzdelávacie programu. S našimi žiakmi si navzájom porovnali, aké zhodné a odlišné odborné predmety sa učia, ako prebieha záverečná skúška na SOŠ služieb Levice a SOŠ služeb Strakonice.
Počas trvania aktivity C 2 prebiehali aj poobedňajšie aktivity ako návšteva rôznych gastronomických prevádzok v okrese Levice a pozorovanie a porovnávanie ponuky pokrmov, servis a receptúr pokrmov, vystupovanie a komunikácia slovenskej obsluhy,  základné zručnosti barmana a miešanie nápojov, účasť na workshope na tému Steaky Vojto Artz Metro, návšteva Kremnice a výrobne špeciality  Kremnického krumpľa. Zároveň sme žiakov zo Strakoníc predstavili aj mesto Levice, navštívili sme Tekovské múzeum, skalné obydlia v Brhlovciach, hostia z Českej republiky boli na audiencii u primátora mesta Levice RNDr. Jána Krtíka, ktorý sa s hosťami porozprával o Leviciach, krátkej histórii a súčasnosti mesta, kultúre a priemysle mesta.  Hostia predstavili svoje mesto  Strakonice, históriu, súčasnosť, predstavili formou prezentácie aj svoju školu.PaedDr. Iveta Pomothyová

Fotogaléria

Projekt Erasmus+ KA2 Partnerstvá škôl na DOD SOŠ služieb

V decembri 2019 sme, ako každý školský rok, pripravili pre žiakov posledného ročníka základných škôl Deň otvorených dverí. Keďže naša škola realizuje projekt Erasmus+ KA2 a už absolvovala prvé  partnerské návštevy a vzdelávacie aktivity   V Českej republike - aktivita C 1, C 5 na VoŠ, SPŠ a SOŠ služeb v Strakoniciach,  žiaci učebného odboru kaderník a hostinský,  i  pedagogickí zamestnanci,  porozprávali o zameraní, programe a priebehu vzdelávacích aktivít na partnerskej škole.  Sprevádzaním žiakov deviateho ročníka základnej školy po priestoroch školy sa pristavili pri informačnej tabuli projektov Erasmus+ a porozprávali o svojich zážitkoch, kaderníci prezentovali účesovú tvorbu, ktorá vznikla počas vzdelávacej aktivity, hostinskí prezentovali jedlá slovenskej a českej kuchyne, ktoré pripravovali počas vzdelávacej aktivity C1.


PaedDr. Iveta Pomothyová

Fotogaléria

Projekt Erasmus+ KA1 Učiaci sa v OVP na DOD SOŠ služieb v Leviciach

V decembri 2019 sme ako každý školský rok pripravili pre žiakov posledného ročníka základných škôl Deň otvorených dverí. Keďže naša škola realizuje projekt Erasmus plus KA1 a už absolvovala prvé aktivity - prvé odborné stáže pedagogických zamestnancov a žiakov, s radosťou a hrdosťou sme porozprávali o zameraní, programe a priebehu stáží deviatakom základných škôl. Účastníci prvého turnusu odbornej stáže, naši žiaci, pri prezentácii svojho odboru deviatakom, prezentovali aj priebeh, skúsenosti a výsledky odbornej stáže v kaderníckom salóne školy, v kozmetickom salóne školy, v odbornej učebni grafik digitálnych médií. Zároveň počas sprevádzania žiakov základnej školy po priestoroch školy sa pristavili pri informačnej tabuli projektov Erasmus Plus a porozprávali o svojich zážitkoch z pobytu v Českej republike, v Prahe aj s pomocou fotografií.

 

PaedDr. Iveta Pomothyová

Prezentácia výsledkov pozorovania z odbornej stáže PZ pre učebný odbor barbier

V decembri 2019 sme zrealizovali metodický deň, kde  sa skupina žiakov prvého ročníka učebného odboru barbier,  aj s majsterkou odbornej výchovy,  oboznámili s výsledkami odbornej stáže kolegyne v reálnom prostredí profesionálnych barbier shop salónov v Prahe.
Zámerom odbornej stáže bolo pozorovanie profesionálnych barbierov pri práci,  pozorovanie organizácie práce, materiálno-technického vybavenia barber shopov, štýlovej  úpravy interiéru barber shopov, základnej výbavy barbiera, sledovanie technologických postupov pri strihaní, úprave fúzov a brady, holení, pri  konečnej úprave pánskeho účesu a celkovej atmosféry a poňatiu podnikania v tomto remesle v hlavnom meste Českej republiky.
Z odbornej stáže sme priniesli a spracovali množstvo obrazového aj zvukového materiálu, o ktorom sme počas prezentácie živo  diskutovali, a ktorý môžu  pedagogickí zamestnanci využívať v odbornom vzdelávaní a príprave budúcich barbierov, či pri nácviku zručností počas odborného výcviku, či vo vzdelávaní v odborných predmetoch.

                          

 Vyhodnotenie výsledkov pozorovania z odbornej stáže   

PaedDr. Iveta Pomothyová

Projekt Erasmus+ KA2 Partnerstvá škôl na DOD SOŠ služieb

V decembri 2019 sme, ako každý školský rok, pripravili pre žiakov posledného ročníka základných škôl Deň otvorených dverí. Keďže naša škola realizuje projekt Erasmus+ KA2 a už absolvovala prvé partnerské návštevy a vzdelávacie aktivity V Českej republike - aktivita C 1, C 5 na VoŠ, SPŠ a SOŠ služeb v Strakoniciach, žiaci učebného odboru kaderník a hostinský, i pedagogickí zamestnanci, porozprávali o zameraní, programe a priebehu vzdelávacích aktivít na partnerskej škole.

Čítať ďalej...

Projekt Erasmus+ KA1 Učiaci sa v OVP na DOD SOŠ služieb v Leviciach

V decembri 2019 sme ako každý školský rok pripravili pre žiakov posledného ročníka základných škôl Deň otvorených dverí. Keďže naša škola realizuje projekt Erasmus plus KA1 a už absolvovala prvé aktivity - prvé odborné stáže pedagogických zamestnancov a žiakov, s radosťou a hrdosťou sme porozprávali o zameraní, programe a priebehu stáží deviatakom základných škôl.

Čítať ďalej...

Usmernenie MŠVVŠ k šíreniu koronavírusu

Dokument na stiahnutie TU.

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o