.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceBurza informácií 2019

21. novembra sme sa už po štrnásty raz zúčastnili podujatia Burza informácií, ktorá je zameraná na prezentáciu stredných škôl a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Levice. Na tomto ročníku sa prezentovalo 27 stredných škôl z Levíc, Nitry, Banskej Štiavnice, Nových Zámkov a iných miest. Podujatie sa začalo o 9.00 hod a trvalo do 14.00 hod.

Čítať ďalej...

Ima3kuly

Aký by to bol školský rok bez slávnostného privítania prvákov?

Dňa 15. novembra 2019 sa na našej škole uskutočnili imatrikulácie žiakov prvého ročníka. Na ich príprave sa podieľali druháci a členovia žiackej školskej rady.

Tie tohtoročné budú mať, žiaľ, navždy prívlastok - smutné. Sprevádzala ich tragická havária autobusu, ktorá si vyžiadala životy 12 ľudí. Na Slovensku bol v tento deň vyhlásený štátny smútok. Pamiatku obetí sme si aj my uctili minútou ticha.

Čítať ďalej...

Hodina deťom

Hodina deťom je projekt Nadácie pre deti Slovenska,  ktorá je jednou z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Hodina deťom je celoročná verejná zbierka registrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Ako symbol spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska funguje nepretržite už 21 rokov a vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska. Vyzbierané finančné prostriedky rozdeľuje odborná komisia organizáciám so zmysluplnými projektmi a víziami, ktorých podstatou je systematická a dlhodobá práca s deťmi a mladými ľuďmi.

Čítať ďalej...

Vyhodnotenie školského kola Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 18. 11. 2019 sa v našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách:

kategória 2A (žiaci 1. a 2. ročníka študijných odborov) – zúčastnilo sa 8 žiakov,

kategória 2B (3. a 4. ročník študijných odborov) – súťažilo 7 žiakov.

Čítať ďalej...

Exkurzia v Nových Zámkoch - IVAR SK

Dňa 14.11.2019 sa žiaci 2.C a 3.D triedy profesie inštalatér pod vedením majstra odborného výcviku zúčastnili exkurzie v školiacom stredisku firmy IVAR SK, spol. s.r.o. v Nových Zámkoch.

Čítať ďalej...

Rozhoduj o Európe

Vzdelávací projekt „Rozhoduj o Európe“ je unikátnou kombináciou stretnutí mládeže, jednodenných interaktívnych seminárov v regiónoch, simulácie zasadnutia inštitúcií Európskej únie a konferencie. 

Čítať ďalej...

BeReady for the future

Dňa 8. novembra sa v priestoroch auly Fakulty informatiky a informačných technológií  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave konala konferencia BeReady for the future. Na konferencii  vedúci pracovníci z rôznych spoločností a organizácií zdieľali dôležité informácie o budúcnosti trhu práce, príležitostiach, ale aj hrozbách, na ktoré by mali byť študenti pripravení.

Čítať ďalej...

Ukážka Renault a Dacia

V rámci Týždňa vedy a techniky spoluprácou s MK prírodovedných predmetov - Mgr. Petrom Jedličkom dňa 6. novembra 2019 učitelia odborných predmetov učebného odboru "autoopravár - mechanik" žiakom predstavili najnovšie - vozidlá značky  DACIA Duster a RENAUT Kadjar.

Čítať ďalej...

Školenie Mapei Mladým

V októbri a novembri tohto roka organizuje spoločnosť Mapei SK, s.r.o., zameraná na výrobu stavebnej chémie, sériu školení, v rámci projektu „Mapei Mladým“, na celom území Slovenska. 

Čítať ďalej...

Besedy s preventistom

V rámci zvyšovania právneho povedomia našich žiakov sme v mesiaci október zorganizovali stretnutie s preventistom Mestskej polície v Leviciach, s pánom Bc. Milošom Adámikom.  Besedy boli zamerané na trestno-právnu zodpovednosť, páchanie trestnej činnosti v súvislosti s požívaním alkoholických nápojov a užívaním omamných a psychotropných látok, ale najmä na šikanovanie a kyberšikanovanie, najmä prostredníctvom sociálnych sietí.

Čítať ďalej...

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o