.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceErasmus+ KA1 Učiaci sa v OVP - Odborná stáž pedagogických zamestnancov v Prahe – 1. turnus

V období 3. až 16. novembra 2019 sa uskutočnil prvý turnus odbornej stáže žiakov našej školy na pracoviskách v Prahe. Odborná stáž bola inou formou odborného výcviku, s rovnakou dotáciou hodín, v reálnom prostredí profesionálnych firiem, kde desať žiakov pozorovalo organizáciu práce, materiálno-technické vybavenie, technologické postupy a precvičovali, nacvičovali praktické zručnosti vo svojich odboroch štúdia. Žiaci učebného odboru kaderník absolvovali odborný výcvik v profesionálnych kaderníctvach, žiačky študijného odboru kozmetik v kozmetickom salóne a na strednej odbornej škole rovnakého zamerania ako má naša škola, žiaci študijného odboru grafik digitálnych médií v propagačných a grafických firmách. Cieľom odbornej stáže bolo sprístupniť žiakom súčasnú odbornú prax, činnosti, techniku, ktoré v školských podmienkach nie je možné zabezpečiť. Vo voľnom čase žiaci spoznávali zaujímavosti a pamiatky Prahy.


PaedDr. Iveta Pomothyová

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o