.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceErasmus+ KA1 Učiaci sa v OVP - Odborná stáž pedagogických zamestnancov v Prahe – 1. turnus

V období 20. až 26. októbra  2019 sa uskutočnil prvý turnus odbornej stáže pedagogických zamestnancov našej školy v profesionálnych pracoviskách v Prahe. Odborná stáž bola pre pedagogických zamestnancov  veľkou príležitosťou pozorovať organizáciu práce, materiálno-technické vybavenie, technologické postupy práce vo firmách a zapojiť sa do pracovného tímu a  prostredia firiem. Učitelia odborných predmetov a majstri odbornej výchovy stážovali na pracoviskách podľa svojho odborného zamerania, v hotelových a ubytovacích zariadeniach, vo výrobnom stredisku, v servise, na recepcii, v grafickom štúdiu a v troch barber shopoch.

Cieľom odbornej stáže bolo sprístupniť učiteľom odborných predmetov a majstrom odbornej výchovy súčasnú odbornú prax, nové smery, trendy, činnosti, techniku, ktoré v školských podmienkach nie je možné zabezpečiť. Svoje postrehy a skúsenosti implementujú do  učebných osnov a do ďalšieho vzdelávania  žiakov.

PaedDr. Iveta Pomothyová

 

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o