.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceErasmus + KA229 „Rozdelení a predsa spolu“ 1. vzdelávacia aktivita v učebnom odbore kaderník

Projekt Erasmus + pod názvom „Rozdelení a predsa spolu“ je spoločným medzinárodným projektom Strednej odbornej školy v Strakoniciach, ktorá je koordinátorom projektu a  Strednej odbornej školy služieb v Leviciach, ktorá je partnerom projektu.

Realizácia projektu naštartovala absolvovaním prvej partnerskej výmeny počas novembra 2019. V prvej vzdelávacej aktivite vycestovali do Českej republiky, do Strakoníc 7 žiaci, 4 žiaci z učebného odboru hostinský a kuchár III. ročník , 3 žiačky učebného odboru kaderník III. ročník.

Vzdelávaciu aktivitu C1 v učebnom odbore kaderník absolvovali žiačky tretieho ročníka Sabina Juríková, Samantha Bogdánová, Milena Hercová. Výmena sa uskutočnila v dňoch 11. 11. až 19. 11. 2019 v Strakoniciach.

V úvode vzdelávacieho pobytu sa  žiačky  oboznámili s predstavou, akú formu má mať elektronická kniha kaderníckych účesov, ktorá je finálnym výstupom  ich vzdelávacej aktivity projektu. Počas vyučovacích dní odborného výcviku získavali zručnosti v tvorbe vlasových príčeskov a v spôsoboch ich  chemickej úpravy,  nacvičovali preparáciu a farbenie rias, absolvovali odborné školenie o konkrétnej značke vlasovej kozmetiky odborným technológom firmy. Navštívili profesionálny kadernícky salón, stali sa súčasťou triedy počas teoretického vyučovania na hodinách odborných predmetov.

Ďalšia vzdelávacia aktivita tohto projektu má termín február 2020, keď budeme prijímajúcou  a hostiteľskou školou u nás,  v Leviciach.

PaedDr. Iveta Pomothyová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o