.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOznam - Informácia pre maturantov

Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva o termínoch a organizácii IČ MS v roku 2020 Vám oznamujeme, že IČ MS sa vykonáva administratívne, a to tak, že známka na maturitnom vysvedčení z daného predmetu sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.
Najneskôr 12. mája 2020 sprístupníme maturantom výsledné známky z maturitných predmetov prostredníctvom Edupage stránky, kde zároveň budete mať možnosť ich akceptácie. Do 15. mája 2020 majú maturanti, ktorí sa nestotožnia so svojou známkou,  možnosť písomne požiadať o absolvovanie ÚFIČ MS. Preskúšanie sa uskutoční prezenčnou alebo dištančnou formou (podľa možností školy a charakteru predmetu).

___________________________________________________________________________________________

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o