.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceNástup do školy - harmonogram odovzdávania učebníc

V zmysle odporúčania Nitrianskeho samosprávneho kraja k otváraniu stredných škôl bude vyučovanie na našej škole obnovené len na nevyhnutné úkony – odovzdávanie učebníc podľa zverejneného harmonogramu, odovzdávanie vysvedčení a ukončenie školského roka. Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutoční v utorok 30. júna 2020 na školskom dvore. Pri pobyte v budovách školy je potrebné nosiť ochranné rúška. Dezinfekčné prípravky na ruky budú k dispozícii pri vchode do budovy vo vestibule. 

Harmonogram TU.

Ďalšie podrobnosti sa žiaci dozvedia od svojich triednych učiteľov.

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o