.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePrezentácia výsledkov pozorovania z odbornej stáže PZ pre učebný odbor barbier

V decembri 2019 sme zrealizovali metodický deň, kde  sa skupina žiakov prvého ročníka učebného odboru barbier,  aj s majsterkou odbornej výchovy,  oboznámili s výsledkami odbornej stáže kolegyne v reálnom prostredí profesionálnych barbier shop salónov v Prahe.
Zámerom odbornej stáže bolo pozorovanie profesionálnych barbierov pri práci,  pozorovanie organizácie práce, materiálno-technického vybavenia barber shopov, štýlovej  úpravy interiéru barber shopov, základnej výbavy barbiera, sledovanie technologických postupov pri strihaní, úprave fúzov a brady, holení, pri  konečnej úprave pánskeho účesu a celkovej atmosféry a poňatiu podnikania v tomto remesle v hlavnom meste Českej republiky.
Z odbornej stáže sme priniesli a spracovali množstvo obrazového aj zvukového materiálu, o ktorom sme počas prezentácie živo  diskutovali, a ktorý môžu  pedagogickí zamestnanci využívať v odbornom vzdelávaní a príprave budúcich barbierov, či pri nácviku zručností počas odborného výcviku, či vo vzdelávaní v odborných predmetoch.

                          

 Vyhodnotenie výsledkov pozorovania z odbornej stáže   

PaedDr. Iveta Pomothyová

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o