.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOdborná stáž Erasmus+ v novom projekte KA 122 „Mládež v európskej inklúzii“, Praha, 2. turnus

V období od 25. septembra do 08. októbra 2022 SOŠ služieb  Levice úspešne zrealizovala 2. turnus  v novom projekte Erasmus+ KA 122 krátkodobé vzdelávacie mobility „Mládež v európskej inklúzii“, kde dostali ďalší 9 žiaci a dostanú príležitosť  ešte 14 žiaci ďalších učebných a študijných odborov, absolvovať 10 dní  odborného výcviku v reálnych pracoviskách odboru v Prahe. Odbornú stáž absolvovali 2 žiaci UO predavač, druhý ročník, 4 žiaci UO cukrár, 2 žiaci ŠO obchodný pracovník, tretí ročník.  Žiaci absolvovali inú formu odborného výcviku v kvalitných a zaujímavých  gastronomických a obchodných prevádzkach v hlavnom meste Českej republiky.  Počas 10 pracovných dní  precvičovali a nacvičovali zručnosti podľa pokynov prideleného mentora.  Pozorovali a porovnávali organizáciu a predpisy prevádzky a práce na danom úseku Slovensko vs. Česká republika. Od prvého dňa sa stali plnohodnotnými členmi pracovného kolektívu a aktívne sa zapájali do pracovného života  pracovísk.  Zamestnávatelia opäť vyjadrili spokojnosť a vďaku za možnosť spolupracovať s našou školou a ukázať organizáciu práce vo svojich prevádzkach. 

Fotogaléria

PaedDr. Iveta Pomothyová

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o