.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOdborná stáž Erasmus+ v novom projekte KA 122 „Mládež v európskej inklúzii“, Praha, 3. a 4. turnus

V období od 13. marca do 24. marca 2023 žiaci SOŠ služieb  v Leviciach úspešne absolvovali 2. turnus  v  projekte Erasmus+ KA 122 krátkodobé vzdelávacie mobility „Mládež v európskej inklúzii“.  14 žiaci  využili príležitosť absolvovať  10 dní  odborného výcviku v reálnych pracoviskách v učebnom odbore kuchár,  čašník servírka, hostinský  a v študijnom odbore obchodný pracovník v Prahe. Žiaci absolvovali inú formu odborného výcviku v kvalitných a zaujímavých  gastronomických a obchodných prevádzkach v hlavnom meste Českej republiky.  Počas 10 pracovných dní  precvičovali a nacvičovali zručnosti podľa pokynov prideleného mentora.  Pozorovali a porovnávali organizáciu a predpisy prevádzky a práce na danom úseku Slovensko vs. Česká republika. Od prvého dňa sa stali plnohodnotnými členmi pracovného kolektívu a aktívne sa zapájali do pracovného života  pracovísk.  Zamestnávatelia opäť vyjadrili spokojnosť a vďaku za možnosť spolupracovať s našou školou a ukázať organizáciu práce vo svojich prevádzkach.  Počas voľného času spoznali historické pamiatky Prahy, plavili sa loďou po Vltave, absolvovali prehliadku druhého najdrahšieho hotela v Prahe, Hotela Andaz, kde úspešne pracuje náš absolvent študijného odboru hotelová akadémia Richard Bielik.

Fotogaléria

PaedDr. Iveta Pomothyová

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o