.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceProjektové stretnutie Erasmus+ v Poľsku

V dňoch 22. – 29. 10. 2016 sa konalo v poradí už siedme projektové stretnutie v krásnom UNESCO mestečku Zamosc v Poľsku.  Keďže išlo o pracovné stretnutie v rámci projektu Healthy European Youth, zúčastnili sa ho len koordinátori a učitelia partnerských škôl zapojených do projektu, z našej školy Ing. Andrea Roháčová a Mgr. Irena Želonková.

Tento školský rok je projekt zameraný na spoločenské stolové hry ako napr. šach, Scrabble, puzzle, dáma a v tomto duchu sa nieslo aj stretnutie v Poľsku. Žiaci partnerskej školy „Spoleczne Gimnazjum“ nám predviedli šach, v ktorom žiaci hrali šachové postavičky a okrem toho sme navštívili aj jedno z mála šachových múzeí nie len v Európe, ale aj vo svete. Majiteľ šachového múzea vlastní okolo tisíc druhov šachov z celého sveta. Okrem návštevy partnerskej školy sme absolvovali aj návštevu u primátora mesta Zamosc, besedu s riaditeľom školy, ktorý nám porozprával o škole, ale aj o školskom systéme v Poľsku a okrem oficiálnych návštev nám poľskí partneri zabezpečili aj prehliadku viacerých pozoruhodných miest priamo v meste a v blízkom okolí, napr. Národný park Roztocze, mestské múzeum v Zamosci, ako aj prehliadku mesta so sprievodcom.

Počas tohto týždňa sme spolu s ďalšími koordinátormi prediskutovali program projektu na tento rok a v rámci neho sa budú konať na našej škole súťaže v stolových hrách. Máme v pláne zorganizovať ešte tento rok školské aj okresné kolo v šachu.

Posledné pracovné stretnutie sa bude konať v Španielsku v januári 2017 a posledné tretie stretnutie aj so žiakmi partnerských škôl organizuje práve naša škola v máji 2017, ktorým ukončíme projekt Healthy European Youth.

Ing. Andrea Roháčová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o