.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePoradenstvo

Výchovný poradca:

Mgr. Blanka Chubanovová

tel.: 036 6312648

konzultačné hodiny: streda 12:20 - 15:30

Koordinátor protidrogovej prevencie

Mgr. Blanka Chubanovová

tel.: 036 6312648

konzultačné hodiny: streda 12:20 - 15:30

Špeciálny pedagóg

Ing. Blanka Weincillerová

tel.: 036 6312648

mobil: 0911 720 605

konzultačné hodiny:
- párny týždeň: utorok 11:30 - 16:00
- ne
párny týždeň: štvrtok 11:30 - 16:00

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o