.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceUčebné odbory

Možnosti štúdia v školskom roku 2023/2024

Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice ponúka záujemcom o štúdium učebné odbory pre chlapcov a dievčatá (ponuka odborov).

3-ročné učebné odbory s výučným listom: 

inštalatér

stolár 

kaderník

barbier

cukrár

predavač

3-ročné učebné odbory s výučným listom - duálne vzdelávanie:

duálne vzdelávanie

autoopravár-mechanik

murár

kuchár-čašník-servírka-hostinský

mliekar a syrár

Kritériá k nahliadnutiu: TU

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o