.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceŠtudijné odbory

Možnosti štúdia v školskom roku 2023/2024

Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice ponúka záujemcom o študijné odbory pre chlapcov a dievčatá (ponuka odborov). 

4-ročné študijné odbory s maturitou a výučným listom: 

kozmetik

grafik digitálnych médií

obchodný pracovník

5-ročný študijný odbor s maturitou a výučným listom: 

hotelová akadémia

2-ročné študijné odbory s maturitou pre uchádzačov s výučným listom: 

podnikanie v remeslách a službách

spoločné stravovanie

Kritériá k nahliadnutiu: TU

Obsah a rozsah prijímacích skúšok:  MAT - SJL - ANJ - NEM

Vzory úloh prijímacích skúšok:  MAT - ANJ - SJL

 

 

 

 

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o