.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePoukázanie 2% zo svojej dane za rok 2021 pre SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 v Leviciach

Vážení rodičia!

Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% zo svojej dane za rok 2021 Strednej odbornej škole služieb, Ul. sv. Michala 36 v Leviciach.  Rodičovské združenie pri SOŠ služieb Levice, ktoré je oprávneným prijímateľom 2% zaplatenej dane z príjmu, spravuje tieto  finančné prostriedky a spolu so školou rozhoduje o ich použití.

Plánujeme zabezpečiť lepšie materiálno-technické vybavenie školy a školských pracovísk.

V prípade, že  sa rozhodnete darovaním 2%  podporiť SOŠ služieb Levice, v prílohe Vám  zasielame potrebné tlačivo (Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane) 

už s vypísanými údajmi o prijímateľovi. Na základe Potvrdenia o zaplatení dane, ktoré Vám vydá Váš zamestnávateľ, doplňte chýbajúce údaje vo Vyhlásení. Následne obe tlačivá doručte na  sekretariát školy a my zabezpečíme, aby sa dostali na príslušný daňový úrad. V prípade, že budete sami podávať daňové priznanie a rozhodnete sa darovať nám 2%, chceli by sme Vás poprosiť, ak s tým súhlasíte, o doručenie návratky s uvedeným menom a triedou, ktorú Vaše dieťa navštevuje a sumou, ktorá bude poskytnutá našej škole.

Tlačivá:

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane je k dispozícii na stiahnutie TU.

Návratka je k dispozícii na stiahnutie TU.

Veľmi pekne Vám ďakujeme za Váš príspevok.

Levice 24. január 2022                                                                Mgr. Zuzana Nemčoková

                                                                                               riaditeľka školy

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o