.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceŠkolské pracoviská praktického vyučovania

Cukrárska výrobňa Snežienka (Ul. 29. augusta 18)
Vedúca strediska - Ing. Helena Tóthová

Reštaurácia SOŠ služieb (Záhradná 4)

          Mgr. Andrea Zacharová
                 Milan Hríbik
            Bc. Dana Mizeráková   

Kuchyňa SOŠ služieb

           Mgr. Drahomíra Vrecníková
            Bc. Oľga Gagová
                  
Anton Červenák

Salóny (Záhradná 4)

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o