.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceVýsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2021/2022

 

hotelová akadémia _ TU

kozmetik_ TU

grafik digitálnych médií_ TU

obchodný pracovník_ TU

Oznam o zápise pre študijné odbory 

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční  13. mája 2021

od 08.30 do 09.30 hod pre študijný odbor hotelová akadémia 

od 10.00 do 11.00 hod pre študijný odbor kozmetik, grafik digitálnych médií a obchodný pracovník 

(len žiaci s kódom prijatia PP, nad čiarou)

v budove Strednej odbornej školy služieb, v učebni č. 7, Ul. sv. Michala 36, Levice /1. poschodie/. 

Žiadame Vás, aby ste sa dostavili v stanovený čas. 

Záujem o štúdium na strednej škole uchádzač a jeho zákonný zástupca písomne potvrdzuje na zápise. Ak sa uchádzač nezapíše na štúdium v stanovenom termíne, vydané rozhodnutie o prijatí je neplatné. Uvoľnené miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi. 

Zápis na uvoľnené miesta v jednotlivých študijných odboroch (len žiaci s kódom prijatia VKP, uchádzači umiestnení pod čiarou) sa uskutoční 

13. 05. 2021 od 13.00 do 14.00 hod v učebni č. 7, Ul. sv. Michala 36,

Levice /1. poschodie/.

Kritériá prijímania žiakov základných škôl na SOŠ služieb Levice

Kritériá k nahliadnutiu: 

- Študijné odbory TU.

- Učebné odbory TU.

Obsah a rozsah prijímacích skúšok:

MATANJ - NEM - SJL

Kritériá prijímania žiakov na nadstavbové štúdium na SOŠ služieb Levice

- Kritériá na nadstavbové štúdium TU.
- Prihláška na
nadstavbové štúdium TU.

Okruhy na PS:

- zo SJL
- z MAT

Možnosti štúdia v školskom roku 2021/2022

Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice ponúka záujemcom o štúdium učebné a študijné odbory pre chlapcov a dievčatá (ponuka odborov). 

V spolupráci so spoločnosťami BILLA spol. s r.o., TESCO Stores SR SOS služieb Levice otvorila v školskom roku 2020/2021 nový štvorročný študijný odbor s maturitou a výučným listom  –  6442 K obchodný pracovník.

Charakteristika jednotlivých odborov štúdia

3-ročné učebné odbory s výučným listom: 

inštalatér

stolár 

kaderník

barbier

cukrár

predavač

3-ročné učebné odbory s výučným listom - duálne vzdelávanie: 

duálne vzdelávanie

autoopravár-mechanik

murár

kuchár-čašník-servírka-hostinský

biochemik-mliekarská výroba

4-ročné študijné odbory s maturitou a výučným listom: 

kozmetik

•grafik digitálnych médií

obchodný pracovník

5-ročný študijný odbor s maturitou a výučným listom: 

hotelová akadémia

2-ročné študijné odbory s maturitou pre uchádzačov s výučným listom: 

podnikanie v remeslách a službách

spoločné stravovanie

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o