.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceMožnosti štúdia v školskom roku 2021/2022

Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice ponúka záujemcom o štúdium učebné a študijné odbory pre chlapcov a dievčatá (ponuka odborov). 

V spolupráci so spoločnosťami BILLA spol. s r.o., TESCO Stores SR SOS služieb Levice otvorila v školskom roku 2020/2021 nový štvorročný študijný odbor s maturitou a výučným listom  –  6442 K obchodný pracovník.

Charakteristika jednotlivých odborov štúdia

3-ročné učebné odbory s výučným listom: 

inštalatér

stolár 

kaderník

barbier

cukrár

predavač

3-ročné učebné odbory s výučným listom - duálne vzdelávanie: 

duálne vzdelávanie

autoopravár-mechanik

murár

kuchár-čašník-servírka-hostinský

biochemik-mliekarská výroba

4-ročné študijné odbory s maturitou a výučným listom: 

kozmetik

•grafik digitálnych médií

obchodný pracovník

5-ročný študijný odbor s maturitou a výučným listom: 

hotelová akadémia

2-ročné študijné odbory s maturitou pre uchádzačov s výučným listom: 

podnikanie v remeslách a službách

spoločné stravovanie

Kritériá prijímania žiakov na nadstavbové štúdium na SOŠ služieb Levice

- Kritériá na nadstavbové štúdium TU.
- Prihláška na
nadstavbové štúdium TU.

Kritériá prijímania žiakov základných škôl na SOŠ služieb Levice

Kritériá k nahliadnutiu: 

- Študijné odbory TU.
- Učebné odbory TU.

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o