.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceVýsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

Výsledková listina TU.

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM - voľné miesta pre prijímacie konanie v študijnom odbore PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH - 2. termín

Info TU.

Kritériá prijímania žiakov na nadstavbové štúdium na SOŠ služieb Levice

- Kritériá na nadstavbové štúdium TU.
- Prihláška na
nadstavbové štúdium TU.

Voľné miesta pre prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021 – druhý termín

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o