.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice6446 4 KOZMETIK

Charakteristika odboru
Študijný odbor je určený pre dievčatá a chlapcov, ktorí sa počas štyroch rokov naučia ošetrovať pleť, vykonávať masáže elektrickými masážnymi strojmi, denné, večerné aj divadelné úpravy pleti.

Forma štúdia
Denné štúdium pre absolventov ZŠ.

Spôsob ukončenia vzdelávania – doklad o dosiahnutom vzdelaní
Štúdium poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou. Absolventi získavajú maturitné vysvedčenie aj výučný list.

Pracovné uplatnenie absolventa
Absolvent nájde uplatnenie podľa profilácie v obchodných podnikoch, podnikoch kozmetických služieb ako radový pracovník, manažér strednej úrovne alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ, absolvent je pripravený vykonávať činnosti súvisiace poskytovaním služieb v  kozmetických salónoch, v strediskách komplexných služieb, v hoteloch, kúpeľoch, v divadlách, v televízii.

Nadväzujúce vzdelávanie
Vzdelávacie programy vysokoškolského vzdelávania na úrovni 5B, alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie alebo zmenu.

Školský vzdelávací program


Rámcové učebné plány

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o