.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceStravovanie a ubytovanie

Škola poskytuje žiakom stravovanie v 2 bufetoch a v školskej reštaurácii. Lístky na stravu si môžete zakúpiť na vrátnici v budove B na Záhradnej č. 4 u p. Pálešovej.
Jedálny lístok je zverejnený pre zamestnancov aj žiakov školy na našej stránke tu.

 

Ubytovanie dochádzajúcim žiakom vieme sprostredkovať v školskom internáte

  1. Školský internát pri SOŠ poľnohospodárstva a služieb vidieku, Zd. Nejedlého 13, Levice, telefón 036 622 22 74
  2. Školský internát pri SPŠ Levice, Františka Hečku 25, mobil 036 631 25 27

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o