.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceUčebné odbory

6461 H - asistent predaja, asistentka predaja

6488 H - pracovník v gastronómii, pracovníčka v gastronómii

2487 H 01 - autoopravár - mechanik systém duálneho vzdelávania 

3355 H - stolár

3661 H - murár

3678 H - inštalatér

6456 H - kaderník

6460 H - predavač Žiaci, ktorí začali študovať tento odbor pred dátumom 1.9.2024, ukončia štúdium záverečnou skúškou pod pôvodným názvom.

2964 H - cukrár

2978 H - cukrár - pekár

6489 H - hostinský systém duálneho vzdelávania - Žiaci, ktorí začali študovať tento odbor pred dátumom 1.9.2024, ukončia štúdium záverečnou skúškou pod pôvodným názvom.

6444 H - čašník-servírka  systém duálneho vzdelávania 

6445 H - kuchár systém duálneho vzdelávania 

6462 H - barbier

2988 H - mliekar a syrár systém duálneho vzdelávania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o