.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice6456 H KADERNÍK

Charakteristika odboru
Trojročný učebný odbor pripravuje absolventa so všeobecno-vzdelávacím základom, nevyhnutným pre pochopenie odborných teoretických vedomostí a získanie praktických zručností. Dievčatá a chlapci, ktorí úspešne vykonajú záverečnú skúšku sú odborní zamestnanci kaderníctva na prevádzkach malých a stredných firiem, vo firmách zaoberajúcich sa výrobkami vlasovej kozmetiky alebo ako živnostníci.

Forma štúdia
Denné štúdium pre absolventov ZŠ.

Spôsob ukončenia vzdelávania – doklad o dosiahnutom vzdelaní
Štúdium poskytuje stredné odborné vzdelanie ukončené záverečnou skúškou. Absolventi získavajú vysvedčenie    o záverečnej skúške a výučný list.

Pracovné uplatnenie absolventa
V salónoch dámskeho, pánskeho alebo detského kaderníctva.

Nadväzujúce vzdelávanie
Možnosť vzdelania sa v stupni ISCED 3A na získanie úplného stredného vzdelania v odbore  6426 L vlasová kozmetika. Možnosť absolvovania odborného inovačného vzdelania v odbore, účasť na firemných tréningoch odborných zručností.

Školský vzdelávací program


Rámcové učebné plány

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o